กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

การให้ที่แท้จริง

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 
 
การให้ที่แท้จริง….....โดย วิรังอง ทัพพะรังสี

 

การทำงานเผยแผ่นี้จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ขึ้นอยู่กับว่าเราวางเป้าหมายไว้ที่ไหน

หากมองแค่ระดับส่วนตัว หรือส่วนองค์กร หรือสถาบัน ก็จะคับแคบสุ่มเสี่ยงที่จิดจะเพลี่ยงพล้ำไปสู่การเผยแผ่เพื่อที่จะเอา

เป็นการเพิ่มอัตตา ตัวตน และอุปาทานในองค์กร หรือสถาบัน

 

แต่ถ้าข้ามพ้นละวางอัตตา ความเป็นเจ้าของหรือมีส่วนร่วมในสถาบันหรืองค์กรไป แม่เพียงชั่วคราวได้

ก็จะนำไปสู่การให้ทีแท้จริง

คือให้ธรรมะของพระพทุธองค์แก่สรรพสัตว์โดยไม่มีประมาณ

เพราะพระองค์ไม่มีสถาบัน ไม่มีองค์การ ไม่มีกลุ่ม

จึงเป็นการให้อันประเสริฐที่มีเป้าหมายคือผลในการพัฒนาปัญญาเพื่อไปสู่ความพ้นทุกข์โดยส่วนเดียว

 

 

วิรังรอง

วันศุกร์ที่ ๑ พย. ๒๕๕๖

 
 
 
 

คอมเมนต์  

 
+4 #1 เห็นด้วยค่ะยิ้ม 2013-11-17 00:30
เห็นด้วยค่ะ

ผู้ที่ทำการเผยแ ผ่ศาสนา แต่ยังหวังผลที่ เกี่ยวเนื่องด้ว ยตนจากผู้รับ เขาจะทราบด้วยตั วเองอยู่แล้วว่า เกิดความวิตกกัง วล คาดหวัง ในจิตใจของตนเพียงใด

ต่างจากผู้เผยแผ่ศาสนาที่บริสุทธิ์ไม่มีเจตนาเคลือบแฝงใด ๆ ผู้นั้นมีแต่ควา มสงบเย็นในจิตใจ ตนเอง ให้แล้วปล่อยวาง ไม่ติดตามหรือยึ ดติดให้ผู้รับต้ องกลับมาทำบุญกุ ศลที่เกี่ยวเนื่ องด้วยตน คนที่รับการเผยแ ผ่ไปหากนำไปปฎิบ ัติดี ปฎิบัติชอบ ปฎิบัติได้ตรงตา มคำสอนแล้ว เขานั้นสามารถจะ ทำความดีได้ในทุ ก ๆ ที่
เพราะความดีก็ยังเป็นความดีอยู่เช่นเดิม
คำสอนของพระพุทธ เจ้าเป็นสากลในท ุก ๆที่เสมอ


ขอบคุณค่ะสำหรับบทความดี ๆ ในยุคที่การเผยแ ผ่ศาสนาของวัด หรือองค์กร บุคคล กลุ่มต่าง ๆ ที่กำลังเฟื่องฟ ูอยู่ในขณะนี้ ประเด็นนี้เป็นจ ุดหนึ่งที่หลายค นมองข้ามไป ขอบคุณผู้จัดทำเ วปที่นำมาเตือนส ติในสถานการณ์กา รเผยแผ่ศาสนาที่ ทำกันอย่างเมามั นส์ในสังคมปัจจุ บัน
 
 
+1 #2 งดงาม หมดจดค่ะอุบาสิกา 2014-05-30 19:37
นี่เป็นครั้งแรก ที่ ได้อ่านคอมเมนต์ แล้วรู้สึกดีกับ จิตของตัวเองในข ณะที่ กำลังอ่านความรู ้สึกเหล่านี้ ของคุณวิรังรอง และคุณยิ้มทุกตั วอักษรสะอาด หมดจด และงดงาม และที่สำคัญเหนื อสิ่งอี่นใดความ สงบ รำงับอย่างมีสติ ในภายในจิตของคุ ณทั้งสอง ขอบคุณมากค่ะ ข้อคิดดีๆคำศัพท ์สุภาพ ที่อ่านแล้วทำให ้เกิดปิติจากคุณ ทั้งสอง...สาธุ สาธุ สาธุ...

อุบาสิกา.
 

จำนวนผู้ชม

เรามี 180 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1189
Content : 271
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2623346

Login หรือ สมัครสมาชิก