ภาพธรรมะ

 


ภาพ.......... ที่นำมาแสดงนี้ ส่วนหนึ่งได้ทำการถ่ายภาพเอง

อีกส่วนหนึ่งได้มาจากเพื่อนๆ.........ที่ส่งมาให้ทาง E-mial, Facebook เป็นต้น ซึ่งต้องขออภัยที่ไม่ได้นำชื่อมาไว้ ณ ที่นี้ เนื่องจากใน social media มีการแชร์รูปไปมามากจนไม่ทราบว่าผู้ใดเป็นเจ้าของหรือผู้ถ่ายภาพ

บางภาพเก็บสะสมไว้.............และมิได้บันทึกที่มาของภาพ จึงมิได้ระบุอ้างอิง

จึงขออนุญาตท่านเจ้าของภาพ และขออภัยไว้ ณ ที่นี้

ขอกราบขอบพระคุณ..........และขอบคุณทุกท่านท่ี่ได้ส่งสิ่งที่ดีงามมาให้อย่างสม่ำเสมอ......... ทำให้มีข้อมูลมากมายที่จะนำไปเผยแผ่ต่อๆ ไป...........และขออนุโมทนาค่ะ

อนาลยา

Users
3703
Articles
271
Articles View Hits
3274694