การให้ที่แท้จริง สนทนา การให้ที่แท้จริง https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/539-true-giving.html Sun, 27 Sep 2020 09:56:30 +0700 JComments งดงาม หมดจดค่ะ https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/539-true-giving.html#comment-1232 อุบาสิกา Fri, 30 May 2014 19:37:24 +0700 https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/539-true-giving.html#comment-1232 เห็นด้วยค่ะ https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/539-true-giving.html#comment-1174 ยิ้ม Sun, 17 Nov 2013 00:30:34 +0700 https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/539-true-giving.html#comment-1174