ฟังธรรม

listen-to-dhamma

  • ฟังพระปริยัติธรรม หมวดนี้รวมถึงไปถึงการฟังเสียงอ่านพระไตรปิฎก เสียงบรรยายพระอภิธรรม และพระสูตร  
  • ฟังการสอนปฏิบัติธรรม หมวดนี้รวมเสียงพระธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับการเจริญกรรมฐาน ทั้งที่แสดงโดยพระสงฆ์ คุณแม่ชี และ อุบาสก-อุบาสิกา
  • ฟังเสียงอ่านหนังสือ หมวดนี้รวมเสียงอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับหลักธรรมต่างๆ หลักการปฏิบัติกรรมฐาน และธรรมที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   
  • ฟังเสียงสวดมนต์ หมวดนี้แบ่งตามบทประเภทของบทสวดมนต์ และบางประเภทก็แบ่งย่อยออกเป็นบทสวดเดียวกันแต่เป็นเสียงสวดจากวัดต่างๆ กัน
  • ริงโทนโทรศัพท์ หมวดนี้แบ่งป็น ริงโทนเสียงพระธรรมเทศนา และริงโทนเพลงธรรมะ 
Users
3737
Articles
271
Articles View Hits
3315040