กลุ่มเพื่อนอนาลยา
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
กลุ่มเพื่อนอนาลยา

 

วัตถุประสงค์ของการจัดทำเว๊ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 740
แย่ดีที่สุด 

 

ยิินดีต้อนรับเข้าสู่เว็ป ไซต์ อนาลยา ดอทคอมค่ะ  

การจัดทำเว็ปไซต์อนาลยาดอทคอมพ์นี้...ผู้จัดทำก็หัดเขียนเว็ปไซต์เองและทำคนเดียว จึงอาจทำให้การเพิ่มข้อมูลใหม่ๆ ไม่ค่อยรวดเร็วนัก  แต่ก็ได้พยายามคัดเลือกธรรมะ และพิถีพิถันในการจัดหมวดหมู่ตลอดจนการนำเสนอ และจะพัฒนาเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เมื่อท่าชมแล้วพบว่ามีเนื้อหา ข้อความใดที่ไม่ถูกต้อง หรือ ลิ้งค์ไม่สามารถใช้การได้ ขอได้โปรดแจ้งให้ทราบด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง และขอเชิญท่านทำบุ๊คมาร์คหน้านี้ไว้เพี่อที่จะได้กลับมาใหม่ด้่วยนะคะ

เว็ปไซต์ อนาลยา ดอทคอม ได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้ :
๑. เผยแผ่พระธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า (ปริยัติ)
๒. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา (ปฏิบัติ-ปฏิเวธ)
๓. ส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องในชีวิตประจำวัน
อุดมการณ์ :
๑. ปลูกฝัง และส่งเสริมการพัฒนา ศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม ในสังคม
๒. ไม่แสวงหากำไร หรือรายได้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๓. ไม่ข้องเกี่ยวกับกับกิจกรรมทางการเมืองใดๆ
กิจกรรม :
๑. แจกหนังสือ ซีดี เอ็มพีสาม เป็นธรรมทาน
๒. เผยแผ่พระธรรม และ ข่าวสารธรรมะต่างๆ ทางอินเทอร์เนต : http://www.analaya.com

อนาลยาดอทคอม เป็นเว็ปไซต์ที่สร้างขึ้น เพื่อน้อมนำกายใจของผู้จัดทำ และผู้เข้ามาเยี่ยมชมไปสู่ความสละ ความละ  ความคลายออกซึ่งกิเลสตัณหาด้วยการศึกษาคำสอนของพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และการนำไปปฏิบัติ  เว็ปไซต์นี้จึงประมวลคำสอนทั้งแนวปริยัติ และแนวทางการปฏิบัติ

อนาลยา ดอทคอม ยินดีต้อนรับทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมชม และหากท่านเห็นว่าเว็ปไซต์นี้มีประโยชน์ ขอเรียนเชิญท่านเชิญท่านสมัครเป็นสมาชิกอนาลยาดอทคอม เพื่อเป็น "กลุ่มเพื่อนอนาลยา" พุทธศาสนิกชนที่ต่างร่วมใจกันเข้ามา ณ ที่นี้เพื่อการศึกษาและการปฏิบัติ ขัดเกลากิเลสในจิตตนให้เบาบางลงไปสู่ความไม่มีที่อาศัยของตัณหา  ตามกำลัง สติ ปัญญา และบุญบารมีที่ท่านได้สะสมมา ท่านที่สมัครเป็นสมาชิกจะสามารถลงชื่อเพื่อขอรับสื่อธรรมะต่างๆ เช่น MP3 และหนังสือธรรมะ ที่จะนำมาแจกแด่ท่านสมาชิกเป็นธรรมทาน
นอกจากนี้หากท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์ ท่านยังสามารถร่วมพัฒนาเว็ปไซต์นี้ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นด้วยการสมัครเข้าเป็นทีมงานเพื่อช่วยในการรวบรวม การอัพโหลดข้อมูล และการพิสูจน์อักษรเป็นต้น โดยเมื่อท่านได้สมัครเป็นสมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยาแล้ว กรุณาแจ้งความประสงค์เข้าร่วมกับทีมงานได้ที่ ติดต่ออนาลยา ค่ะ

หมายเหตุ:  

  • อนุญาตให้ดาวน์โหลด คัดลอก  บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ในเว๊ปไซต์นี้เพื่อศึกษา และเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานต่อๆ ไปได้ทั้งหมดโดยไม่จำกัด ยกเว้นการนำไปใช้เชิงพานิชย์  ทั้งนี้ได้พยายามระบุแหล่งที่มาของ บทความ ข้อมูล ไฟล์เสียง รูปภาพ ไว้เท่าที่ทราบ จึงขอความกรุณาอ้างอิงแหล่งที่มาตามที่ได้ระบุไว้ เพื่อเป็นเครดิตแก่เจ้าของข้อมูล และเพื่อประโยชน์ในการค้นคว้าต่อสำหรับท่านที่สนใจ
  • ธรรมะของครูอาจารย์ถือเป็นมรดกธรรม การแก้ไข แต่งเติมใดๆ จากต้นฉบับเดิม ควรขออนุญตท่านผู้แสดงธรรม บุคคล หน่วยงาน หรือองค์กรที่รับผิดชอบดูแล    
  • รูปภาพบางภาพในเว๊ปไซต์นี้ได้มาจาก อีเมลล์ หรือ เว๊ปไซต์ต่างๆ  โดยมิได้จดที่มาไว้  ด้วยแรกคิดว่าจะเก็บไว้ดูส่วนตัว มิได้คิดว่าจะนำมาเผยแผ่ต่อ จึงขออภัยต่อท่านเจ้าของภาพที่นำมาใช้โดยมิได้ขออนุญาต
 

ปฏิรูปให้คนเข้าถึงศาสนา VS ปฏิรูปประเทศไทย

News image

"สนับสนุนให้ปฏิรูปคนให้มีศีล มีธรรมในใจ ก่อนที่จะปฏิรูปการเมือง จึงจะเป็นการปฏิรูปเมืองไทยอย่างยั่งยืน".....มีสิ่งหนึ่งที่อยู่ในใจมานาน แต่ดูแล้วว่าสังคมยังไม่พร้อมที่จะยอมรับ แล้ววันนี้ก็มาถึ...

Analaya | Hits: 7980

อ่านเพิ่มเติม ..

ถึง ชาว"โลกสวย".....จริงหรือ ชาวพุทธ

News image

      เคยมีเพื่อนใน FB  คอมเมนท์ส่งมาว่า "งานนี้ชาวปฏิบัติธรรมทั้งหลายควรออกมาช่วยนะเราก็เป็นหนึ่งในนั้นเห็นด้วยค่ะ"  ขอตอบว่า....เห็นด้วยค่ะ....เราไม...

Analaya | Hits: 10956

อ่านเพิ่มเติม ..

การให้ที่แท้จริง

News image

    การทำงานเผยแผ่นี้จะว่ายากก็ยาก จะว่าง่ายก็ง่าย ขึ้นอยู่กับว่าเราวางเป้าหมายไว้ที่ไหน หากมองแค่ระดับส่วนตัว หรือส่วนองค์กร หรือสถาบัน ก็จะคับแคบสุ่มเสี่ยงที่จ...

Analaya | Hits: 5688

อ่านเพิ่มเติม ..

พากันหันกลับมา "เชื่อฟังบรมครู" พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กันเถิด....

News image

    ภาพหลวงปู่มั่น....นำมาฝาก...เพื่อเป็นสังฆานุสสติ....หลังจากที่เราได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ได้รับรู้เรื่องราวในทางลบของพระสงฆ์มาติดๆ กันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งอาจจะทำ...

Analaya | Hits: 6428

อ่านเพิ่มเติม ..

ปิดทองหลังพระ ทำดีไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ หมายความว่าอย่างไร

News image

    เคยโพสสั้นๆ ก่อนหน้านี้ว่า "ที่คนทำดีแล้วมักบ่นว่าไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ" โดยหลวงปู่จันทร์ศรี จันททีโป ก็มีน้องถามกลับมาว่าไม่เข้าใจ วันนี้จึงจะอธิบายโดยย...

Analaya | Hits: 9154

อ่านเพิ่มเติม ..

ความลับไม่มีในโลก

News image

    จงเป็นคนซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น คนที่ซื่อสัตย์ไม่ต้องจดจำว่าเคยพูดอะไรกับใครไว้ที่ไหนอย่างไร เพราะหากจะต้องพูดซ้ำอีกไม่ว่ากับใครๆ ก็จะพูดได้เหมือนเดิมเพราะพูดแต...

Analaya | Hits: 6884

อ่านเพิ่มเติม ..

''อารมณ์'' ในทางพระพุทธศาสนา

News image

    ความหมายของ คำว่า "อารมณ์" ในทางพระพุทธศาสนานั้นต่างจากคำว่าอารมร์ที่เราในชีวิตประจำวัน  ในชีวิตประจำวันเรามักใช้คำว่า "อารมณ์" ในความหมายว่าเป็นความรู้...

Analaya | Hits: 7411

อ่านเพิ่มเติม ..

ระลึกถึงคำสอน และปฏิปทาของครูอาจารย์

News image

    ขณะที่วางใจเป็นกลางกับข่าวในทางลบที่กระทบศรัทธาชาวพุทธอยู่ในขณะนี้ วันนี้มีข่าวดียิ่ง.... ยิ่งๆๆๆ...ในรอบปี คือ พระราชสุเมธาจารย์ (หลวงพ่อสุเมโธ) ลูกศิษย์หลวงปู่ชา ...

Analaya | Hits: 5390

อ่านเพิ่มเติม ..

ธรรมะอารมณ์ดีกับภาพปริศนาธรรม....ว่าด้วยธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

News image

  ธรรมะอารมณ์ดีกับภาพปริศนาธรรม....   ** บางคู่อยู่กันด้วยความเหมือน...ความเหมือนมี ๒ ประเภท คือ ๑. คู่ที่มีโลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นอกุศลจิตเสมอเหมือนกัน...ยังผลให้...

Analaya | Hits: 11198

อ่านเพิ่มเติม ..

ไก่งามเพราะขน.... แต่คน....ไม่ต้องแต่งก็งามได้......จึงขอเชิญชวนกันงามด้วยศีล งามด้วยความสำรวมระวังกาย วาจา และใจ….

News image

    หลายเดือนก่อน เพื่อน… Tida Wit โทรมาขอให้พาไปปฏิบัติธรรม เอาอย่างอ่อนๆ ก่อน คือ ๑ คืนก่อน เพราะเป็นครั้งแรก....เพื่อน ๒ คนก็เลยพากันไปนอนวัด ๑ คืน บวชเนกขัมมภาวน...

Analaya | Hits: 8469

อ่านเพิ่มเติม ..

มานะ

News image

    มานะ จิตที่ประกอบด้วย "มานะ" นั้นเป็นอกุศล คำว่ามานะในทางพระพุทธศาสนานั้นหมายถึง ธรรมชาติที่มีความเย่อหยิ่งอวดดีทะนงตัว เอาตนเองไปเปรียบเทียบกับผู้อื่น  จึงต่างจ...

Analaya | Hits: 11434

อ่านเพิ่มเติม ..

เมื่อโยมขอถวายรถยนต์หลวงปู่ชา

News image

    ...คราวหนึ่งมีโยมมาขอถวายรถยนต์ หลวงปู่ชาท่านก็ถามความเห็นที่ประชุมสงฆ์ พระส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าควรรับ ด้วยเหตุผลว่าจะสะดวกเวลาท่านจะไปเยี่ยมสำนักสาขาต่างๆ ทั้งเ...

Analaya | Hits: 7426

อ่านเพิ่มเติม ..

ว่าด้วยเรื่อง... ขันธ์ ๕ และอุปาทาน

News image

    พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสอนว่า..... ขันธ์ ๕ เป็ตัวทุกข์ (ทุกขอริยสัจ)  เป็นธรรมที่ควรรู้ (ต้องกำหนดรู้)   อุปาทานคือความยึ...

Analaya | Hits: 7824

อ่านเพิ่มเติม ..

หลวงพ่อสอนว่า......ให้ดูที่การกระทำ ไม่ใช่..คำพูด

News image

วันนี้ขอเล่าเรื่องพระมหาเถระผู้เป็นแบบอย่างที่ดีรูปหนึ่งให้ฟัง....เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมพระสงฆ์อาพาธรูปหนึ่งที่โรงพยาบาล ข้าพเจ้าเรียกท่านว่าหลวงพ่อ....หลวงพ่อท่านเข้าร...

Analaya | Hits: 12885

อ่านเพิ่มเติม ..

สัมมัปปธาน ๔ กับการพัฒนาตนเอง และสังคมเชิงพุทธ

News image

  ได้รับแรงบันดาลใจให้เขียนบทความนี้ หลังจากได้อ่าน บทความที่แชร์กันใน line อย่างกว้างขวางสองวันนี้ ของคุณ สุทธิชัย หยุ่น และบทสัมภาษณ์คุณ อานันท์ ปันยารชุน...เรื่อง "เมื่อสังคมไทยมีค...

Analaya | Hits: 7284

อ่านเพิ่มเติม ..

เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นกุศลธรรมที่ควรกำหนดรู้

News image

  เมตตาคือ จิตที่มีความปราถนาให้ผู้อื่นมีความสุข  องค์ธรรมได้แก่ อโทสเจตสิก อโทสเจตสิกนี้ท่านให้ความหมายไว้ว่า คือธรรมชาติที่ไม่ประทุษร้ายในอารมณ์ เป็นการไม่ประทุษร้ายทั้งตนเ...

Analaya | Hits: 6457

อ่านเพิ่มเติม ..

รดน้ำต้นไม้ก็ได้ธรรมะ

News image

    รดน้ำต้นไม้โดยรดด้านบนของใบไม้ เป็นการชำระล้างใบให้สะอาดดูเขียวสดชื่น ส่วนการรดน้ำจากด้านล่างเพื่อให้ใต้ใบได้รับน้ำโดยตรงด้วย เป็นการช่วยให้ต้นไม้สังเคราหะ์อาหารได้ดี...

Analaya | Hits: 6281

อ่านเพิ่มเติม ..

อุเบกขาเวทนา

News image

    เคยเขียนเรื่อง กรุณา เมตตา มุทิตา ไว้เมื่อเร็วๆ นี้ที่ https://www.facebook.com/notes/วิรังรอง-ทัพพะรังสี-wirangrong-dabbaransi/เมตตา-กรุณา-มุทิตา-เป็นกุศลธรรม...

Analaya | Hits: 8112

อ่านเพิ่มเติม ..

พระอรหันต์อยู่ที่ไหน....

News image

  คำกล่าวรับรองว่าครูอาจารย์ท่านนั้นท่านนี้เป็นพระอรหันต์..หรือคำถามว่า..ครูอาจารย์ท่านั้นท่านนี้ท่านเป็นพระอรหันต์หรือเปล่า...ประโยคเหล่านี้..หลายคนคงเคยได้ยินมากบ้าง...ล่าสุด สอ...

Analaya | Hits: 6155

อ่านเพิ่มเติม ..

ทอดกฐินอย่างไรให้ได้บุญ

News image

    ตอนที่ ๑  "หัวใจ" หรือ"สาระ" หรือ "วัตถุประสงค์" ของการทอดกฐินคืออะไร   เรื่องนี้เขียนตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ แต่เผยแผ่ไม่ทันงานกฐิน จึงนำมาพิมพ์ไว้ตอนนี้ ท่านใด...

Analaya | Hits: 17232

อ่านเพิ่มเติม ..

"โลก" ในทางพระพุทธศาสนา และ วิปัสสนาภูมิ ๖

News image

"โลก" ในทางพระพุทธศาสนา และ วิปัสสนาภูมิ ๖"เริ่มเขียนบทความนี้ เพื่อขยายข้อความที่เคย comment ไว้ใน Facebook.com เรื่อง "โลก" แต่เขียนไปเขียนมา จบลงด้วยเรื่องการปฏิบัติค่ะก็นี่แหละ หัวใจของศาสนาพุ...

Analaya | Hits: 15339

อ่านเพิ่มเติม ..

พระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

News image

เปรียบเทียบองค์ธรรมในพระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน (คลิ๊กเพื่ออ่าน หรือคลิ๊กขวาเพื่อดาวน์โหลด PDF ไฟล์) ผู้ที่อ่านบทความนี้ควรจะมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระอภิธรรม และการเจริญวิปัสสนาก...

Analaya | Hits: 9639

อ่านเพิ่มเติม ..

เกี่ยวกับอนาลยา

News image

  ทำความรู้จักอนาลยา คำว่า อนาลยา มาจากภาษาบาลีว่า อนาลโย ความหมาย อนาลโย มีความหมายตามที่ระบุไว้ในปทานุกรม บาลี ไทย อังกฤษ สันสกฤต ฉบับพระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมพระจัน...

Analaya | Hits: 27995

อ่านเพิ่มเติม ..

พระะพุทธศาสอนอะไร

News image

  พระพุทธศาสนาสอนอะไร พระไตรปิฎกกับพระสัทธรรม ๓ ก่อนจะปรินิพพาน  พระพุทธองค์ตรัสกับพระอานนท์ว่า "อานนท์  เมื่อเราล่วงลับไปแล้ว  เธอทั้งหลายอาจจะคิดว่า ...

Analaya | Hits: 39856

อ่านเพิ่มเติม ..
buddhism009.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2764150

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์