พากันหันกลับมา "เชื่อฟังบรมครู" พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า กันเถิด....

 
พากันหันกลับมา

 

ภาพหลวงปู่มั่น....นำมาฝาก...เพื่อเป็นสังฆานุสสติ....หลังจากที่เราได้ยิน ได้ฟัง ได้อ่าน ได้รับรู้เรื่องราวในทางลบของพระสงฆ์มาติดๆ กันอย่างต่อเนื่อง  ซึ่งอาจจะทำให้บางท่านมีศรัทธาในพระสงฆ์ลดลง  แต่พระสงฆ์ที่ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบนั้น...เคยมี... และยังมีอยู่....วันนี้จึงนำภาพหลวงปู่มั่นมาฝากเพื่อนๆ....  ให้มองในแง่ดีว่า...นับเป็นโชคดีของชาวพุทธที่มีโอกาสได้รับรู้เรื่องทางลบของพระสงฆ์บางรูปเหล่านั้น  ทำให้ได้เข้าใจในคำสอนของพระพทุธองค์ยิ่งขึ้นในเรื่องที่ทรงมิให้พระสงฆ์อวดอุตริฯ ให้มักน้อยสันโดษ ให้ห่างจากมาตุคาม (ผู้หญิง) (เพราะการติดต่อกับมาตุคาม (ผู้หญิง) เป็นปฏิปักษ์ต่อพรหมจรรย์ ) เป็นต้น

 

หากชาวพุทธยังคงมี  "ศรัทธามากกว่าปัญา"  กล่าวคือ ศรัทธาในตัวบุคคลคือพระสงฆ์มากกว่าพระธรรม  พากันแสวงหา พอใจ  และติดใจในเรื่องอวดอุตริฯ    ถวายเงินทองข้าวของเครื่องใช้ที่หรูหราฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นจากบริขารของสงฆ์  และหากพระสงฆ์เองก็ไม่สำรวมระวังกาย วาจา ใจ  มีความพอใจ ติดใจในลาภ สักกการะ ไม่เคร่งครัดในพระวินัย และไม่เร่งความเพียรเผาฆ่ากิเลสให้หมดสิ้นไป....ในอนาคตข้างหน้าเราก็จะได้ยินเรื่องทางลบในแวดวงสงฆ์กันอีกอย่างแน่นอน

 

เรื่องต่างๆ ที่เพิ่งผ่านไปนี้...จึงเป็นบทเรียนที่ดี  ที่เราชาวพุทธจะได้หันกลับมา "เชื่อฟังบรมครู"  คือ พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทรงแสดงไว้เมื่อ ๒,๕๐๐ กว่าปีมาแล้วแต่ไม่เคยล้าสมัย ยังคงทันสมัยใช้ได้เสมอคือ....."ศรัทธา กับ ปัญญา ต้องเสมอกัน"

 

ขอพุทธศาสนิกชนที่มีศรัทธาในพระสงฆ์อยู่แล้ว รักษาศรัทธาไว้และทำให้ศรัทธานั้นๆ เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป  ส่วนท่านที่ไม่มีศรัทธา หรือศรัทธาตกลงไป จงมีศรัทธาและเพิ่มพูนให้มากขึ้น...."โดยเจริญปัญญาควบคู่กันไปเพื่อให้ศรัทธาเสมอกับปัญญา"

 

เรื่องกระทบจิตใจต่างๆ ที่ดูเหมือนจะสั่นคลอนพระศาสนาก็จะลดน้อยลงตามลำดับ

 

วิรังรอง ทัพพะรังสี

 

....อนุโมทนาผู้อ่านทุกท่านค่ะ  :D

 

https://www.facebook.com/notes/วิรังรอง-ทัพพะรังสี/พากันหันกลับมา-เชื่อฟังบรมครู-พระบรมศาสดาอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า-กันเถิด/10153037432510228

Add comment


Security code
Refresh

Users
3737
Articles
271
Articles View Hits
3315035