ซีดี และ เอ็มพีสาม
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ธรรมทาน ซีดี และ เอ็มพีสาม
ซีดี และ เอ็มพีสาม

three-birds-on-the-tree

 

เนื่องจากเว็ปไซต์อนาลยา ได้ทำการย้าย server  ข้อมูลที่ผ่านมาระหว่าง ๑ มีนาคม ๒๕๑๒ - ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ได้สูญหายไป ซึ่งได้แก่ รายชื่อสมาชิกประมาณ ๖๐๐ ท่าน รายการสื่อธรรมะที่แจก รายชื่อผู้ขอสื่อธรรมะต่าง ๆ รวมถึงรายชื่อเจ้าภาพผู้มอบสื่อธรรมะให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจก ในระหว่างช่วงระยะเวลาดังกล่าว  

จึงกราบขออภัยสมาชิกทุกท่าน ตลอดจนท่านที่เข้ามาเยี่ยมชม ที่อาจไม่ได้รับความสะดวก

ขณะนี้เว็ปไซต์อนาลยา ได้เปิดหน้าธรรมทานโดยทุกท่านสามารถขอรับสื่อธรรมะได้โดยไม่ต้องลงทะเบียนเป็นสมาชิก สื่อธรรมะจะถูกจัดส่งเดือนละประมาณ ๑ ครั้งทุกสิ้นเดือน

ขอขอบพระคุณที่ติดตาม และเยี่ยมชมเว็ปไซต์อนาลยา หากครั้งนี้ไม่สื่อธรรมะที่ท่านสนใจ กรุณากลับมาใหม่นะคะ จะเพิ่มสื่อใหม่ๆ เป็นระยะค่ะ

 

กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 MP3 เสียงอ่านหนังสือเรื่อง ชวนม่วนชื่น Analaya 13472
2 MP3 รวมธรรมบรรยายปีที่ ๒๐ งานอาจริยบูชา แด่ พระโพธิญาณเถร (หลวงพ่อชา สุภทฺโท) ขออภัยคะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วคะ Analaya 7358
3 MP3ธรรมบรรยาย โดย พระอาจารย์มานพ อุปสโม ขออภัยแจกหมดแล้วค่ะ Analaya 7964
4 MP3 ธรรมสุปฏิปันโน ๕ โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ขออภัย ซีดีนี้แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 6948
5 MP3 ธรรมสุปฏิปันโน ๒ โดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ ขออภัยซีดีนี้แจกหมดแล้วคะ Analaya 9843
6 MP3 ธรรมสุปฏิปันโน ๓ โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ขออภัยคะแจกหมดแล้วคะ Analaya 8761
7 MP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตร ขออภัยคะแจกหมดแล้วคะ Analaya 9068
8 สัมภาษณ์ ดร.สนอง วรอุไร โดยพระอาจารย์กฤช นิมมฺโล และเสียงอ่านหนังสือเรื่อง ตามรอยพ่อ โดย ดร. สนอง วรอุไร ขออภัยคะ แจกหมดแล้วคะ Analaya 8494
9 MP3 เสียงหนังสือ มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 5207
10 มรดกธรรมในต่างแดน รวมพระธรรมเทศนาที่แสดงในต่างประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เป็นภาษาไทย และอังกฤษ....The Teaching of Ajahn Cha in 1979 (in the U.S.A., Canada and England) /Thai and English ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 2999
11 MP3 หลักธรรมนำชีวิต โดย หลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 2997
12 รวมพระธรรมเทศนา โดยพระมหาเถระ แสดง ณ วัดมเหยงคณ์ เนื่องในงานบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมศพ คุุณแม่มณี เพ็งอาทิตย์ โยมมารดา พระครูเกษมธรรมทัต ขออภัยค่ะหมดแล้วค่ะ Analaya 3635
13 MP3 ธรรมสุปฏิปันโน ๑ โดยหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 3152
14 MP3 ลีลากรรมของสตรีสมัยพุทธกาล บทประพันธ์ของ อ. วสิน อินทสระ ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 4470
15 MP3 พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร ชุดที่ ๒ ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 3458
16 MP3 ธรรมะรอบกองไฟ โดย คุณขวัญ เพียงหทัย ขออภัย แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 2865
17 MP3 พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อแบน ธนากโร วัดดอยธรรมเจดีย์ สกลนคร ชุดที่ ๑ แจกหมดแล้วค่ะ Analaya 5004
 
buddhism084.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2688661

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์