MP3 เสียงหนังสือ มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ธรรมทาน ซีดี และ เอ็มพีสาม MP3 เสียงหนังสือ มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

MP3 เสียงหนังสือ มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

 ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ

 

เครดิต: ขอบกราบขอบพระคุณ  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  ที่เมตตา  มอบให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน กราบอนุโมทนาค่ะ

 

 

 
buddhism093.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2688298

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์