pk-sangworn-

เอ็มพีสามที่ระลึกเนื่องในวันมอบประกาศนียบัตรอภิธรรมบัณฑิต รุ่นที่ ๔๗/๒๕๕๓  อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ  

พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตร (ประเดิม โกมโล)
อดีตเจ้าอาวาส วัดเพลงวิปัสสนา บางกอกน้อย กรุงเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๐๙- พ.ศ. ๒๕๒๙
อดีตผู้อำนวยการ อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย กรุงเทพฯ ระหว่างปี พ.ศ ๒๕๒๗- พ.ศ. ๒๕๒๙
 
 
เอ็มพีสามชุดนี้ ประกอปไปด้วยพระธรรมเทศนาเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน
แนะนำสำหรับท่านที่ตั้งใจจริงที่จะศึกษาปรมัตถธรรมเพื่อการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานค่ะ
ภายในแผ่นยังมี สปอตนำเข้ารายการ และจบรายการ  โดยสถานีวิทยุกระจายเสียงต่างๆ สามารถนำสปอตนี้ไปใช้ได้โดยมิต้องขออนุญาต

 

 

รายละเอียดในแผ่น

๐๑.              041A  ความไม่ประมาท
๐๒.              041B  ปัญญา
๐๓.              043A  วิปัสสนาภูมิ
๐๔.              043B  วิปัสสนาภูมิ ภูมิที่ ๑
๐๕..             044A  อิทธิบาท ๔ ต่อ ๑
๐๖.              044B  อินทรีย์ ๕ ปฐม
๐๗.              045A  ธัมมจักกปวัตตนสูตร ปฐม ต่อ อริยสัจ ๔ มรรค ๘
๐๘.              045B  ธ้มมานุธัมมะปฏิ-ปฏิ
๐๙.              046A  กุศลกรรมบท ๑๐
๑๐.              046B  เทศน์กรรมฐาน
๑๑.              047A  อปัณณกะปฏิปทา ๓
๑๒.              047B  อัฐฐะประโยชน์
๑๓.              048B  เถรธรรม
๑๔.              049A  สัจจะ
๑๕..             049B  สัมมัปทาน ๔
๑๖.              050A  การเตรียมตัวเข้าปฏิบัติกัมมัฏฐาน
๑๗.             050B  วิสุทธิมรรค
๑๘.              050C  กรวดน้ำ ไหว้พระ และ แผ่เมตตา
๑๙.              050D  สปอตนำเข้า_รายการ_พระครูสังวรสมาธิวัตร
๒๐.              050E  สปอตจบ_รายการ_พระครูสังวรสมาธิวัตร_๑
๒๑.              050F  สปอตจบ_รายการ_พระครูสังวรสมาธิวัตร_๒
 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
  • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
  • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด    ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ 
  • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย
  • แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ 
  คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
  • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมายค่ะ

ขอบคุณค่ะ

 

ขออภัยคะ แจกหมดแล้วคะ

 

Comments   

0 # ส่งซีดีเรียบร้อยแล้วคะanalayaa 2015-06-30 16:02
ส่งซีดีเรียบร้อยแล้วคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3คุณสุเมธ รัตนา 2014-08-06 11:28
คุณสุเมธ รัตนา
ร้านอภินันท์ฟาร์มาซี
217หมู่1 ต.จุมพล
อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 41320
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2012-02-05 15:47
ได้ส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
-1 # mp3 ธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตรtamtam 2011-12-21 22:28
คุณทับทิม หิรัญเทพ
468 ซอยอุเทน 32 ถนนนวมินทร์ 24
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม
กทม.10240
Reply | Reply with quote | Quote
0 # กราบนมัสการเจ้้าค่ะanalaya 2011-12-01 16:52
Quoting phraedhammajak:
เจริญพร ขออนุโมทนาบุญกับการถวายธรรมทานครั้งนี้ด้วยอาตมาได้รับcdพระอาจารย์พระครูสังวรสมาธิวัตรเรียบร้อยแล้วขอให้อานิสงฆ์การสร้างธรรมทานนี้เป็นปัจจัยให้ท่านและคณะเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป สาธุ
พระกฤษกร กิตติปญโญ


กราบนมัสการเจ้าค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # แจ้งเรื่องได้รับcdเรียบร้อยแล้วphraedhammajak 2011-11-10 14:17
เจริญพร ขออนุโมทนาบุญกับการถวายธรรมทานครั้งนี้ด้วยอาตมาได้ รับcdพระอาจารย์พระครูสังวรสมาธิวัตรเรียบร้อยแล้วขอ ให้อานิสงฆ์การสร้างธรรมทานนี้เป็นปัจจัยให้ท่านและค ณะเจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไป สาธุ
พระกฤษกร กิตติปญโญ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-10-27 22:52
ได้ส่งซีดให้ พระกฤษกร กิตติปญโญ เรียบร้อยค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตรphraedhammajak 2011-10-22 22:14
ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตร
กรุณาส่ง พระกฤษกร กิตติปญโญ
สำนักสงฆ์แพร่ธรรมจักร เลขที่ 1
บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกวาง
อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 54130

ขออนุโมทนาบุญ ขอให้ธรรมะจงรักษาท่าน
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-10-17 19:32
ได้ส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตร(ประเดิม โกมลโล)taie 2011-10-10 02:33
ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับ
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ได้รับMP3และหนังสือแล้วพรทิพย์ 2011-10-01 21:58
ได้รับMP3พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตรและหนั งสือหยุดใจให้ไร้อยาก เรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง และขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับMP3พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตรอรพินท์ พญามงคล 2011-09-28 14:22
คุณอรพินท์ พญามงคล
31 หมู่ 2 ต.ขี้เหล็ก
อ. แม่ริม จ. เชียงใหม่
50180
Reply | Reply with quote | Quote
0 # จัดส่งซีดีanalaya 2011-09-20 14:39
ได้จัดส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตรพรทิพย์ 2011-09-19 04:05
ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตร
๑ ชุดค่ะ
ขออนุโมทนาบุญและขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ

คุณ พรทิพย์ แผ้วพลสง
ไอ.ซี.ยู.ศัลยกรรม โรงพยาบาลตำรวจ
๔๙๒/๑ ถนน พระราม ๑ ปทุมวัน กทม. ๑๐๓๓๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับcdพระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตรคะmua 2011-08-24 14:32
กรุณาส่ง
คุณ อภิญญา ปรีชาวงศ์
45 ซ.รามอินทรา58แยก6
ถ.รามอินทรา
แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว
กทม.10230

อนุโมทนาบุญคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-08-23 13:18
ได้จัดส่งซีดีให้เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีธรรมะsom punyavirocha 2011-08-23 00:33
คุณสุภาภรณ์ บุณยะวิโรจ
159/151 หมู่ 3
หมู่บ้านพัชรเพลส ซอย 9
ต.คลองสวนพลู
อ.พระนครศรีอยุธยา
จ.พระนครศรีอยุธยา
13000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-08-01 20:28
ได้จัดส่งซีดีให้คุณ พนาเวศ เกิดผล เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีครับพนาเวศ 2011-07-06 13:57
นายพนาเวศ เกิดผล

88/3 ม.2 ซอยสวนสน8 ถนนเทพารักษ์

ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตรค่ะบุญวรานันท์ ชัยพิทักษ์พร 2011-06-15 14:58
ขอรับ MP3 1แผ่นค่ะ สามารถไปรับเองได้ในวันจันทร์ที่13 นี้ค่ะ

บุญวรานันท์ 0815721146
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-06-11 00:34
ได้จัดส่งซีดีให้คุณรุ่งกานต์ ประเสริฐช่วงเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาค่ะrungkan 2011-05-26 16:23
ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตร ค่ะ
รุ่งกานต์ ประเสริฐช่วง
342 ซ.สิรินธร 2 ถ.สิรินธร
แขวงบางพลัด เขตบางพลัด
กทม. 10700
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-05-25 14:39
ได้จัดส่งซีดีให้คุณ อังคณา หอมเสียง เรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีค่ะpandaa 2011-05-19 21:45
อังคณา หอมเสียง(กองส่งเสริมคุณภาพชีวิต)
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี
ต.เสม็ด
อ.เมือง
จ.ชลบุรี
20000
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # @ พระดำรงค์ จิรสีโลanalaya 2011-04-30 13:34
กราบนมัสการเจ้าค่ะ
ได้จัดส่งหนังสือที่คิดว่าจะเป็นประโยชน์ เพื่อท่านได้จัดทำห้องสมุด แล้วเจ้าค่ะ

กราบนมัสการเจ้าค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-04-30 13:20
ได้ส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี1ชุดครับนิติ 2011-04-27 16:17
ส่งมาที่
ร้านกาแฟมาสเตอร์พีซ
นิติ อังกูรวัธน์
4/4หมู่3 พัฒนฉัตรวิล2
ถ.ทับมา ต.เนินพระ
อ.เมือง จ.ระยอง
21000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดี MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตรค่ะนวรัตน์ 2011-04-23 00:07
นวรัตน์ เนียมวณิชกุล
6/4 - 5 หมู่ 4 ถนน จรดวิถีถ่อง
ตำบล ลานหอย อำเภอ บ้านด่านลานหอย
จังหวัด สุโขทัย
64140
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ธรรมทาน ชนะการให้ทั้งปวงพระดำรงค์ จิรสีโล 2011-04-20 12:02
อยากได้หนังสือทำห้องสมุดเพื่อให้ญาติโยมได้อ่านเพื่ อเป็นการศึกษาธรรมะ อดีดวัดร้างก่อนอาตมาจะมาอยู่จึงอยากจะปลุกศีลธรรมในหมู่บ้าน
พระดำรงค์ จิรสีโล วัดทันสมัย ต.น้ำรอบ อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทร0887417084
:-|
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีน้าออ 2011-04-18 17:17
นายวัลชัย ออมจินดาทรัพย์
285/166 หมู่บ้านปารียาปาร์ค ซอย 5
หมู่ 5 ตำบลบ่อวิน
อ.ศรีราชา ชลบุรี 20230
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตรkchomchoei 2011-04-03 08:59
ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตร 1 ชุดครับ

กิตติพงษ์ ชมเชย
380 ถนนริมคลองสาทร
แขวงบางรัก เขตบางรัก กทม. 10500
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-04-01 11:16
ได้ส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธ ิวัตรรุ่งนภา 2011-03-30 11:45
รุ่งนภา ยิ่งชาญกุล
40/9 ซ.อินทามระ 23 ถ.สุทธิสาร
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400

ขอบคุณค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD ค่ะruksani 2011-03-27 12:27
ขอรับ CD 1 ชุด และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ศรีเพ็ญ เกษมหนันท์
330 หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ต.น้ำแพร่ อ.หางดง
จ.เชียงใหม่
50230
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-03-26 12:25
ได้ส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ

ได้ส่งแผ่นใหม่ให้คุณพรทิพย์ ไปแทนแผ่นที่แตกแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับMP3ด้วยคนครับmikhun 2011-03-26 10:00
นายดำรงค์ พั่วคุณมี
อู่จำปีการช่าง เลขที่ ๓๐๑ หมู่ที่ ๓
ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 (พระครูสังวรฯ)psurasak 2011-03-24 10:41
สาธุ...ขอรับชุดนึงด้วยครับ

สุรศักดิ์ ปฏิมาประกร
๕๙/๖๗๙ ซอย๔๕ ม.ปัญญาเลคโฮม
ถนนนิมิตรใหม่ เขตคลองสามวา
กทม.๑๐๕๑๐
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีพระธรรมเทศนาporntip kaewkasikam 2011-03-16 22:43
เรียน คุณวิวังรอง ทัพพรังสี เนื่องจากซีดีชุดพระธรรมเทศนาโดยพระครุสังวรสมาธิวัต รที่จัดส่งให้ข้าพเจ้าวันที่5-3-2554นั้นข้าพเจ้าได้ รับแล้วแต่ซีดีแตกหัก ข้าพเจ้าฟังไม่ได้จึงขอใหม่อีก1แผ่นจะได้หรือไม่คะขอ บพระคุณค่ะขอรับMP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธ ิวัตร ค่ะ ขอบคุณค่ะ

คุณ พรทิพย์ แก้วกสิกรรม
สำนักงานขายโครง การเดอะสเตชั่น (สาทร-บางรัก)
ซอยเจริญกรุง60 แขวง.ยานนาวา
เขต.สาทร กรุงเทพมหานคร
10120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-03-05 15:18
ได้ส่งซีดีให้รายนามด้านล่างเรียบร้อยแล้วค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีพระธรรมเทศนาporntip kaewkasikam 2011-03-05 12:37
ขอรับMP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธ ิวัตร ค่ะ ขอบคุณค่ะ

คุณ พรทิพย์ แก้วกสิกรรม
สำนักงานขายโครงการเดอาะสเตชั่น(สาทร-บางรัก)
ซอยเจริญกรุง60 แขวง.ยานนาวา
เขต.สาทร กรุงเทพมหานคร
10120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับMP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตรwun 2011-02-10 15:59
ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตร จำนวน 1 ชุด ค่ะ ขอขอบคุณ และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

กรุณาส่ง

คุณยุวดี แท่นธรรมโรจน์

153/13 ถนนแสงศรี ตำบลหาดใหญ่

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

90110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีธรรมu570 2011-02-07 07:33
พงศิลป์ แซ่ห่าน
289/38 ถ.คลองลำปัก
แขวงมหานาค
เขตดุสิต
กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขออนุโมทนาซีดีธรรมะyes2 2011-02-07 01:26
พัชมณฑ์ รุ่งเกียรติธีรติ
บ.อเมริกันเอกเพรส จก.(มหาชน)
388 อ.เอสพี ชั้น10
สามเสนใน
พญาไท กทม.10400
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีธรรมlaw23 2011-02-06 21:44
พิทักษ์ โพธิทุน
289/41 ถ.หลานหลวง14
แขวง-เขตดุสิต กทม.10300
Reply | Reply with quote | Quote
0 # การจัดส่งซีดีanalaya 2011-02-02 15:00
ได้ส่งซีดให้ถึง # #3 คือคุณ ปวิชย์ ช. สุทธิสงคราม ค่ะ

ส่วนคุณ บดินทธ์ มุลน้อยสุ ลงทะเบียนมาหลังส่งไปรษณีย์แล้ว จึงต้องรอภายในอาทิตย์หน้าค่ะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาe20jjj 2011-02-01 01:22
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ ขอรับ 1 แผ่น ครับ

ปวิชย์ ช. สุทธิสงคราม
70/330 ประชานิเวศน์ 2 ซอยประชาชื่น 9/3
ถ.ประชาชื่น อ.เมือง
จ.นนทบุรี 11000

ขอบคุณมากครับ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดย พระครูสังวรสมาธิวัตรเบิกบาน 2011-01-31 09:28
ขอรับ MP3 1 แผ่นค่ะ. ขอกราบขอบพระคุณและอนุโมทนามา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ.

นาง สุวรรณรัตน์ สุริยันต์
21/3-4 หมู่บ้านธนินทร 2
ซอยวิภาวดีรังสิต 33 แยก 3
แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
กรุงเทพฯ 10210
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตรมยุเรศ--รัมทรง 2011-01-31 07:02
ขอรับ MP3 พระธรรมเทศนาโดยพระครูสังวรสมาธิวัตร 1 ชุดคะ

มยุเรศ รัมทรง
21/1 ม.12 ต.พุทเลา
อ.บางปะหัน
จ.พระนครศรีอยุธยา
13220
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3507
Articles
271
Articles View Hits
3191207