ขออภัย ซีดีนี้แจกหมดแล้วค่ะ

เอ็มพีสามธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ ๕  

 พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์ 

รายละเอียดในแผ่น

๐๑.              การสั่งสมบารมีของพระโพธิสัตว์
๐๒.              สมเด็จพระนางพิมพา/ธรรม ๓ ประการ
๐๓.              เจ้าชายอาชาตศัตรู
๐๔.              อุตตรมาณพ
๐๕.              ชัมพุกะ
๐๖.              สังโยชน์
๐๗.              ขีวิตนี้เพื่อสิ่งใด
๐๘.              วิถีสู่ความดับทุกข์
๐๙.              ทางสายพระนิพพาน
๑๐.-๑๑         อบรมพระ - เณร 
๑๒.-๑๓        โอวาทธรรม 
๑๔.-๑๗        ปกิณกธรรม
 
 
 ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ กรุณาอ่านให้จบค่ะ
  • ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
  • ท่านที่จะให้จัดส่งทางไปรษณีย์ กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
  • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์    กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ด้งนี้ตัวอย่างนี้ค่ะ
     คุณ จิตตรา รักธรรม
     ๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
     ต. บางจาก อ. พระโขนง
     กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
  • เพื่อความสะดวกและความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านเพื่อปะบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร เจ้าภาพผู้จัดพิมพ์เอ็มพีสามชุดนี้ให้แก่ชมรมเพื่อนคุณธรรม และได้มอบส่วนหนึ่งให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

 

 

   ขออภัย ซีดีนี้แจกหมดแล้วค่ะ

 

Comments   

0 # ได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ...อ อนาลยา 2016-04-10 18:31
ได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วค่ะ....อนาลยา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอcdพระกฤษกร รวีพันธกร 2015-09-03 12:04
วัดเขาพุทธโคดม
42/2 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ขอcdพระกฤษกร รวีพันธกร 2015-09-03 11:58
พระกฤษกร (ฐิติโก) รวีพันธกร
วัดเขาพุทธโคดม
42/2 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ส่งเรียบร้อยแล้วคะ :lol:analayaa 2015-08-23 12:53
ส่งเรียบร้อยแล้วคะ :D
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับซีดีธรรมะเพื่อนพไปปฏิบัติค่ะปัทมาภรณ์ 2015-08-14 17:02
คุณปัมมาภรณ์ พงษ์ศรี
106 หมู่ที่ 1 ต.มะเกลือใหม่
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา 30170
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ mp 3 1แผ่น ครับพลาวัสถ์ นิลกรรณ์ 2015-08-02 20:33
คุณขนิษฐา นิลกรรณ์
49 ถนนศรีภูวนารถ
ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # พระใบฎีกาธีรวิสิฏฐ์ กรรณสุทธ์analayaa 2015-07-18 19:17
กราบนมัสการเจ้าคะ ได้จัดส่งเรียบร้อยแล้วคะ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # เอ็มพีสามธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ ๕พระใบฎีกาธีรวิสิฏฐ์ กรรณสุทธ์ 2015-06-30 17:42
ขอเจริญพร ขอแผ่นซีดีธรรมะของหลวงพ่อสุรศักดิ์ด้วยนะคุณโยม
Reply | Reply with quote | Quote
+1 # ส่งเรียบร้อยแล้วคะanalayaa 2015-06-30 15:21
ส่งเรียบร้อยแล้วคะ :lol:
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ ๕ พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์Maitri 2015-03-25 19:35
คุณ ไมตรี โสตางกูร
1032/39 ซ.พระราม 3 ที่ 31
ถนนพระราม 3 บางโพงพาง
อ. ยานนาวา กทม. 10120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3ชุดที่5คุณหทัยรัตน์ พยัคฆพันธ์ 2015-02-14 10:25
คุณหทัยรัตน์ พยัคฆพันธ์
99/1 หมู่5 ต.ท่าฉนวน
อ.มโนรมย์
จ.ชัยนาท17110
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอซีดีธรรมะหลวงพ่อสุรศักดิ์พระ อธิการ ธีรวิสิฏฐ์ กรรณสุทธ์ 2014-09-08 16:57
ขอเจริญพร
ท่านผู้จัดการเรื่องซีด๊ธรรมะของวัดมหเยงค์
อาตมาปฏิบัติตามที่หลวงพ่อท่านสอนอยู่และหมู่คณะที่วัด ถ้ำม่วง ต.โคกตูม อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี ๑๕๒๑๐
ปฏิบัติตามหลวงพ่อท่านสอนเป็นประจำทุกวัน
จึงแจ้งมาขอซีดี ธรรมะเพิ่มซึ่งเคยโหลดทางอินเตอร์เน็ทแล้วไม่ครบขาดๆ หายๆจึงแจ้งมาขอ ขออนุโมทนาบุญกันด้วยทุกท่านทุกคนที่เกี่ยวข้อง ขอให้แสงแห่งธรรมสาดส่องเข้าไปในดวงจิตดวงใจรู้ธรรมเ ห็นธรรมตามความเป็นจริงเทอญ
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับmp3คุณสุเมธ รัตนา 2014-08-06 11:39
คุณสุเมธ รัตนา
ร้านอภินันท์ฟาร์มาซี
217หมู่1 ต.จุมพล
อ.โพนพิสัย
จ.หนองคาย 43120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอmp3วิโรจน์ 2014-03-24 09:01
คุณ วิโรจน์ จิตรสุภาพ
15 ถ.อิทรพิทักษ์
แขวง บางยี่เรือ
เขต ธนบุรี
จังหวัด กรุงเทพฯ
10600
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับ CD MP3 ธรรมสุปฎิปันโน ๕ โดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสีWattapol 2014-01-31 20:34
ขอรับ CD MP3 ธรรมสุปฏิปันโน ๕ โดยพระอาจารย์
สุรศักดิ์ 1 แผ่นครับ
กรุณาส่งที่

คุณ วรรธพล เรืองสมบูรณ์
136/10 บ้านรื่นรมย์คอนโดมิเนียม ถ.คลองเทียน
ต.ชะอำ อ.ชะอำ
จ.เพชรบุรี 76120
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ ๕ พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์สามเณร ทิวดล หนูศักดิ์ คุณ 2013-12-07 10:26
:-)
222 วัดมัชฌิมาวาส
ถนน ไทรบุรี
ต.บ่อยาง
อ.เมือง
จ.สงขลา
90000
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ ๕ พระธรรมเทศนาโดยพระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์สามเณร ทิวดล หนูศักดิ์ คุณ 2013-12-07 10:22
สามเณร ทิวดล หนูศักดิ์
โรงเรียนวัดมัชฌิมาวิสุทธิเทพวิทยา
222 วัดมัชฌิมาวาส ถนน ไทรบุรี
หมู่ 11 ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา
Reply | Reply with quote | Quote
0 # ขอรับเอ็มพีสามธรรมสุปฏิปันโน ชุดที่ ๕ พระธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์สุรศักดิ์ เขมรังสี วัดมเหยงคณ์pue24 2013-09-02 23:53
ขออนุโมทนาบุญค่ะ
คุณรพีพร ประดับปิ่น
๑๘ ถ.สมเด็จเจ้าพระยา ๑
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3660
Articles
271
Articles View Hits
3239207