พระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

abidhammamenu

เปรียบเทียบองค์ธรรมในพระอภิธรรมกับการเจริญวิปัสสนากรรมฐาน

(คลิ๊กเพื่ออ่าน หรือคลิ๊กขวาเพื่อดาวน์โหลด PDF ไฟล์)

ผู้ที่อ่านบทความนี้ควรจะมีความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับพระอภิธรรม และการเจริญวิปัสสนากรรมฐานบ้าง  เพราะข้าพเจ้ามิได้อธิบายคำศัพท์ต่างๆ ไว้ในบทความนี้  แต่ก็มิได้หมายความว่าท่านที่ไม่ได้เรียน จะอ่านแล้วไม่สามราถเข้าใจได้

Comments   

+2 # ศึกษาอยู่ ได้รับแล้วฐิติชญา หิรัญศุภโชติ 2015-04-08 20:30
เป็นความชอบ log in ตรงไหนคะ ต้องการเงิน พระครู
สังวรสมาธิวัตร(ประเดิม)
Reply | Reply with quote | Quote
+5 # สื่อการเรียนการสอนพระอภิธรรมสุรพล ขำวิวิธ 2011-06-24 16:19
สื่อช่วยการศึกษาพระอภิธรรม โดยเฉพาะคัมภีร์อภิธัมมัตถสังคหะ
ได้ถูกสร้างขึ้นในรูปแบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ดังนี้.-
1. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๑,๒,๖
(จิตตสังคหะ, เจตสิกสังคหะ และรูปสังคหะ นิพพาน)
2. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๓
(ปกิณณกสังคหะ เฉพาะเวทนาสังคหะเท่านั้น เป็นสื่อการเรียนการสอนแบบใหม่)
3. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๓
(ปกิณณกสังคหะ เฉพาะเวทนาสังคหะเท่านั้น เป็นสื่อแบบ Multimedia DVD)
4. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๓
(ปกิณณกสังคหะทั้งหมด คือ เวทนา เหตุ กิจ ทวาร อารมณ์ วัตถุ)
5. โปรแกรม ปรมัตถโชติกะ ๗
(สมุจจยสังคหะทั้งหมด)
----------------------------------------------------------------------------------------------
โปรแกรมทั้ง 5 ชุดนี้ มอบให้แก่ผู้ที่สนใจโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ทั้งสิ้น
ติดต่อได้ที่ คุณสุรพล ขำวิวิธ
E-mail =
โทร. 0812063642
----------------------------------------------------------------------------------------------
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3660
Articles
271
Articles View Hits
3239108