กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ธรรมทาน หนังสือธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)

โดย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

 


 

อ่านและดาวน์โหลด หนังสือรู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย 
  แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ   
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน และมีคำว่า"คุณ" ด้วยค่ะ

 

 

 

คอมเมนต์  

 
0 #1 ขอรับสื่อธรรมะคุณพงษ์พันธ์ จันทฑีโร 2015-07-18 17:05
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณพงษ์พันธ์ จันทฑีโร
แผนกไตเทียมและล้างไตทางช่องท้อง
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน
ชลบุรี 20131
 
 
+1 #2 ขอรับสื่อธรรมะคุณชัยสิทธิ์ ถูกใจ 2015-07-18 17:48
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณชัยสิทธิ์ ถูกใจ
631 ถนนพหลโยธิน
ต.เวียง
อ.เมือง
จ.พะเยา 56000
 
 
0 #3 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณสุรางคนา คำเขียว 2015-07-18 19:23
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
 
 
0 #4 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณสุรางคนา คำเขียว 2015-07-18 19:26
95หมู่4ต.ท่ากว้าง
อ.สารภี จ.เชียงใหม่
50140
 
 
0 #5 รู้จักพระไตยปิฏ ก กรณีพระคึกฤทธิ์คุณยุทธนา มาลีรส 2015-07-18 19:57
บริษัท ยูนีซัน จำกัด
39 หมู่ 4 ต.คลองอุดมชลจร
อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา
24000
 
 
0 #6 ขอรับสื่อธรรมะคุณ บรรเทิง อนุรัตน์ 2015-07-18 20:12
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
คุณบรรเทิง อนุรัตน์
๘๗ ม.๕ ต.ไทยสามัคคี อ.วังน้ำเขียว
จ.นครราชสีมา ๓o๓๗o
 
 
0 #7 ขอรับหนังสือธรร มมะพระกวี อคฺคปัญโญ 2015-07-18 20:31
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

พระกวี อคฺคปัญโญ
29 ม.3 ต.ทาสบเส้า
อ.แม่ทา จ.ลำพูน
51140
 
 
0 #8 ขอรับหนังสือธรร มมะพระกวี อคฺคปัญโญ 2015-07-18 20:33
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
พระกวี อคฺคปญฺโญ
วัดทาศาลา ต.ทาสบเส้า อ.แม่ทา
จ.ลำพูน
51140
 
 
0 #9 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรงคุณณัฐพล อุ่นศรี 2015-07-18 21:14
คุณณัฐพล อุ่นศรี
สำนักวิชาไอที มฟล.
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย
57100
 
 
0 #10 ชอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชะดให้ตรง(ก รณีพระคึกฤทธิ์) โดยพระพรหมคุณาภ รณ์ (ป.อ.ปยุตโต)คุณนภัสดล บรรเติดวานิช 2015-07-18 21:32
คุณ นภัสดล บรรเจิดวานิช
สำนักธรรมวิชชาภิกขุนีอาราม
140 หมู่10 อ. บ้านไร่ ต. บ้านไร่
อุทัยธานี 61140
 
 
0 #11 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณอัศวิน ไทยบัณฑิตย์ 2015-07-18 21:39
คุณอัศวิน ไทยบัณฑิตย์
93 ซ.สมประสงค์ , ต.บางปรอก
อ.เมือง , จ. ปทุมธานี
12000
 
 
0 #12 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฏ กให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระค ึกฤทธิ์)พระสุวิทย์ ธีรวํโส 2015-07-18 21:58
ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฏกให้ชัดให้ตรง(กรณีพระคึกฤทธิ์)
พระสุวิทย์ ธีรวํโส
วัดลาดบัวขาว(ราชโยธา)
แขวงสะพานสูง
เขตสะพานสูง
กรุงเทพฯ
10250
 
 
0 #13 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณนพนัตถ์ นิ่มสา 2015-07-18 23:09
198/18 ช.รุ่งเรือง 6
ม.1 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
 
 
0 #14 ขอสื่อครูหลิน 2015-07-19 00:31
ขอรับหนังสือ รู้จักพระไตรปิฎ ก ให้ชัด ให้ตรง
โดย พระพรหมคณาภรณ์ ( ป.อ.ปยุตฺโต)

อาจารย์สุรวัฒณ์ธนวุฒิวงศ์ กุลมินทร์
กศน.เมืองสกลนคร ถ.สกลทวาปี
ต.ธาตุเชิงชุม. อ.เมืองสกลนคร
จ.สกลนคร 47000
 
 
0 #15 ขอรับสื่อธรรมมะสายฝน ปึวันนา 2015-07-19 01:24
คุณสายฝน ปึวันนา
6/457 หมู่บ้านบัวทองเคหะ
ต. บางบัวทอง
อ. บางบัวทอง
จ. นนทบุรี
11110
 
 
0 #16 ขอรับสื่อธรรมะคุณเอกราช สมภักดี 2015-07-19 01:35
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณเอกราช สมภักดี
155-7แขวงคลองต้นไทร
เขตคลองสาน
ก.ท.ม. 10600
 
 
0 #17 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกภูการ บุลินชยังกูร 2015-07-19 02:00
คุณภูการ บุลินชยัง[censored]ร
๙๙๙/๑๐๐ ซ.พหลโยธิน๓๒
ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กทม.
๑๐๙๐๐
 
 
0 #18 ขอรับสื่อธรรมะคุณดวงเดือน วิจารณปัญญา 2015-07-19 02:08
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัดให้ตรง(กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)
คุณดวงเดือน วิจารณปัญญา
103 ม.6 อ.หนองปลิง อ.เมือง
จ.กำแพงเพชร 62000
 
 
0 #19 ขอรับสื่อธรรมะสุรสิทธิ์ มานาดี 2015-07-19 06:20
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสุรสิทธิ์ มานาดี
456/76 ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
 
0 #20 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฏ กฯกรณีพระคึกฤทธ ิ์และกรณีธรรมกา คุณจันทร์ฉาย สืบวงศ์ 2015-07-19 07:04
คุณจันทร์ฉาย สืบวงศ์
30 ถนนเทศบาล 12
อ.วารินชำราบ
จ.อุบลราชธานี
34190
 
 
0 #21 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฏ กฯกรณีพระคึกฤทธ ิ์และกรณีธรรมกา คุณ ถนอม ใยบัวเอี่ยม 2015-07-19 07:27
คุณ ถนอม ใยบัวเอี่ยม
บริษัท แกรนด์สยาม จำกัด
28 ซ.บางนา-ตราด 19 แยก3 ถ.บางนา-ตราด
บางนา
กทม 10260
 
 
0 #22 ขอนรับสื่อธรรมะ รุ้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดเจนคุณอนันต์ สิริพฤกษา 2015-07-19 08:00
คุณอนันต์ สิริพฤกษา
70/39 หมู่7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
11130
 
 
0 #23 ขอรับสื่อธรรมะอรุษ ออประเสริฐ 2015-07-19 08:14
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

109/250 รติรมย์2 ซ. 16, มหาสวัสดิ์, บางกรวย, นนทบุรี, 11130
 
 
0 #24 ขอรับสื่อธรรมะคุณดวงเดือน วิจารณปัญญา 2015-07-19 09:15
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)
คุณดวงเดือน วิจารณปัญญา
240 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.กำแพงเพชร 62000
 
 
0 #25 ขอรับสื่อธรรมะใจทิพย์ จิรสุทธิสาร 2015-07-19 09:36
ขอรับ หนังสือ "รู้จักพระไตรปิ ฎกให้ชัดให้ตรง "(กรณีพระคึกฤทธ ิ์ )
คุณใจทิพย์ จิรสุทธิสาร
33/24 เดอะคอนเนค15(อ่ อนนุช)
ถนนเฉลิมพระเกีย รติร.9 ซ87
แขวง/เขต ประเวศ
กรุงเทพมหานคร 10250
 
 
-1 #26 ขอรับสื่อธรรมะค ่ะจิรภา ภูติยา 2015-07-19 09:44
คุณจิรภา. ภูติยา
120/95. หมู่6 ซอยจตุรมิตร ถ.เทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่. อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ 10540
 
 
0 #27 ขอรับสื่อธรรมะคุณชาคริยา น้อยมณี 2015-07-19 10:09
คุณชาคริยา น้อยมณี
สำนักงานขายตลาดแม่กวง
369 ม.6 ถนนเชียงใหม่ ดอยสะเก็ด
ต.สันนาเม็ง อ.สันทราย
เชียงใหม่ 50210

ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤกธิ์)
โดยพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
 
 
0 #28 ขอรับสื่อธรรมะวิชัย 2015-07-19 11:41
ขอรับสื่อธรรมะ "รู้จักพระไตรปิ ฎกให้ชัดให้ตรง "(กรณีพระคึกฤทธิ์)
คุณวิชัย ศรีสุขทวีรัตน์
114 พระรามหกซอย28 (ซอยศาสนา3)
ถนนพระรามหก
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพมหานคร 10400
 
 
0 #29 ชอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชะดให้ตรง(ก รณีพระคึกฤทธิ์) โดยพระพรหมคุณาภ รณ์ (ป.อ.ปยุตโต)พระโกมล วชิรญาโณ 2015-07-19 11:43
พระโกมล วชิรญาโณ
116 ถ.ประชาธรรมรักษ์
ต.ในเมือง อ.เมืองร้อยเอ็ด
จ.ร้อยเอ็ด 45000
 
 
0 #30 ขอรับสื่อธรรมะคุณจัญธิภา ดามาพงษ์ 2015-07-19 12:12
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระคึกฤทธิ์)

คุณจัญธิภา ดามาพงษ์
71ม.4 ต.ตาลเดี่ยว
อ.แก่งคอย จ.สระบุรี 18110
 
 
0 #31 ขอรับสื่อธรรมะคุณจันทร์เพ็ญ 2015-07-19 12:32
คุณจันทร์เพ็ญ จรรยาวิพุธ
12 ซอยบางนา-ตราด26
แขวงบางนา เขตบางนา
กทม 10260
 
 
0 #32 ขอรับสื่อธรรมะคุณอังคณา 2015-07-19 12:37
คุณอังคณา จรรยาวิพุธ
12 ซอยบางนา-ตราด26
แขวงบางนา เขตบางนา
กทม. 10260
 
 
+1 #33 ขอรับหนังสือเฉลิมพล 2015-07-19 12:53
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณ เฉลิมพล ราชนาวงศ์
โรงพยาบาลอ่างทองเวชชการ2
29/9 หมู่2 ถนนเลี่ยงเมือง ต.ศาลาแดง
อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 
 
0 #34 ขอรับสื่อธรรมะคุณปิยาภรณ์ คำนึงเนตร 2015-07-19 13:38
9/72 ม.เจริญวงศ์1
แขวงและเขตสายไหม
กรุงเทพฯ 10220
 
 
-1 #35 ขอรับสื่อธรรมะร ู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรงคุณอรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุล 2015-07-19 16:18
คุณอรกัลยา เลิศฤทธิ์ศิริกุ ล. 61 ถนนเลียบคลองภาษ ีเจริญฝั่งเหนือ . แขวง/เขตหนองแขม กทม.10160
 
 
+1 #36 ขอรับหนังสือธรร มะอิสรีย์ 2015-07-19 17:14
อิสรีย์ กุลนภาอัครพงศ์
12/103ซ.งามวงค์ วาน18 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 
 
0 #37 ขอรับสื่อธรรมะคุณสมนึก 2015-07-19 19:25
คุณอุบล แสนวันดี
349 หมู่ 3 ต.ลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ
36000
 
 
0 #38 ขอรับสื่อธรรมะคุณเมตตา อิศราภรณ์ 2015-07-19 21:39
คุณเมตตา อิศราภรณ์
379 ถนนบรมไตรโลกนารถ2
อำเภอเมือง
จังหวัดพิษณุโลก 65000
 
 
0 #39 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรงพรปวีณ์ เกษมสวัสดิ์ 2015-07-19 21:59
พรปวีณ์ เกษมสวัสดิ์
96/2 หมู่ 4 ตำบล บางด้วน
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
10270
 
 
0 #40 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฏ กให้ชัดให้ตรงพรปวีณ์ เกษมสวัสดิ์ 2015-07-19 22:04
คุณพรปวีณ์ เกษมสวัสดิ์
96/2 หมู่ 4
ตำบล บางด้วน
อำเภอ เมืองสมุทรปราการ
จังหวัด สมุทรปราการ
10270
 
 
0 #41 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกคุณภูริวัฒน์ ไชยบุญทัน 2015-07-19 23:03
คุณภูริวัฒน์ ไชยบุญทัน
242/2 สุนทรศิริ ประชาราษฎร์บำเพ ็ญ 6
แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310
 
 
0 #42 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณสลิสรา นามพิทักษ์ 2015-07-19 23:21
คุณสลิสรา นามพิทักษ์
99 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
 
 
0 #43 ขอรับสื่อธรรมะ "รู้จักพระไตรปิ ฎกให้ชัดให้ตรง "(กรณีพระคึกฤทธ ิ์)ปูเป้ 2015-07-19 23:39
ปองพล ทรัพย์สินวัฒนา
182 ม.4 ต.บ้านตาล
อ.บำเหน็จณรงค์
จ.ชัยภูมิ 36220
 
 
0 #44 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์ 2015-07-20 00:11
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
 
 
0 #45 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฏ กให้้้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)พระมหาฟื้น อโนมปัญโญ 2015-07-20 04:01
วัดป่าเทพเจริญธ รรม ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
 
0 #46 ขอรับหนังสือธรร มะวันชาติ คุสิตานนท์ 2015-07-20 06:49
ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) —คุณวันชาติ ตุสิตานนท์ 472 ซ.วัดราชคฤห์ ถ.เทอดไท แขวงบางยี่เรือ เขตธนบุรี กทม.10600
 
 
0 #47 ขอรับสื่อธรรมะคุณมนชนก วิจารสรณ์ 2015-07-20 07:13
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณมนชนก วิจารสรณ์
91 ซอยรามอินทรา 44
ถนนรามอินทรา คันนายาว
กรุงเทพ 10230
 
 
0 #48 ขอรับหนังสือนายเศรษฐพงศ์ ศิรินุพงศ์ 2015-07-20 08:53
นายเศรษฐพงศ์ ศิรินุพงศ์
สำนักงานสรรพากรภาค 12
878 ถนนกาญจนวณิชย์
ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
 
 
0 #49 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)รวมชัย ปฏิทัศน์ 2015-07-20 08:53
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

รวมชัย ปฏิทัศน์
เวทโปรดักส์กรุ๊ป
3300/121 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
 
 
0 #50 ขอรับหนังสือธรร มะฯคุณสุรพันธ์ วงศ์พรหมเมฆ 2015-07-20 09:55
ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสุรพันธ์ วงศ์พรหมเมฆ
35 (926) ซอยสังคมสงเคราะ ห์ 6
แขวง/เขต ลาดพร้าว
กทม. 10230
 
 
0 #51 ขอรับสื่อธรรมะเปมิกา 2015-07-20 17:09
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณเปมิกา รุธิรพงษ์
317/16 ซอยเอกมัย19
ถนนสุขุมวิท63 แขวงคลองตันเหนือ
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
 
 
0 #52 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณสรรชัย ศรีพรสวรรค์ 2015-07-20 17:38
คุณสรรชัย ศรีพรสวรรค์
2ถนนธรรมวิถี
อ.เบตง จ.ยะลา
95110
 
 
0 #53 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)สุรทิน โยสอาด 2015-07-20 19:09
สามเณรสุรทิน โยสอาด
วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร
10260
 
 
0 #54 ขอรับหนังสือค่ะวรัญพร สุรทิพย์ 2015-07-20 21:47
คุณวรัญพร สุรทิพย์
363 ม.6 รร.คูเมืองวิทยาคม
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
31190
 
 
0 #55 ขอรับหนังสือธรร มะคุณภานุพล คชอาจ 2015-07-20 23:38
ขอบคุณครับ
กรุณาส่ง
คุณภานุพล คชอาจ
66 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่
อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
 
 
+1 #56 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎก ให้ตรง(กรณีพระศ ึกฤทธิ์)คุณบุณยธร อาภาตั้งตระกูล 2015-07-21 03:09
:D คุณบุณยธร อาภาตั้งตระ[censored]ล
หน่วยบริหารคุณภาพสินทรัพย์ สำนักสีลม2 ชั้น 8
บมจ.ธนาคารกสิกรไทย สาขาสำนักสีลม
142 ถ.สีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กทม.
10500
 
 
0 #57 ขอรับสื่อธรรมรู ้จักพระไตรปิฏกใ ห้ชัดให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณประภัสสร เกษมชัชวาลวงศ์ 2015-07-21 05:22
44ซอยสาทร15 แขวงยานนาวา ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพ10120
 
 
0 #58 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณชินวุธ น้อยพรม 2015-07-21 07:41
ตู้ปณ.37
ปณศ.บางนา
กทม. 10260
 
 
0 #59 ขอรับหนังสือคุณสังวาลย์ ยั่งยืน 2015-07-21 08:10
คุณสังวาลย์ ยั่งยืน
92/1 ม.10 ต.บางปะกง
อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
24130
(บางปะกงคอมพิวเตอร์)
 
 
0 #60 (กรณีพระคึกฤทธิ ์) และ(กรณีพระธมฺม ชโย)คุณธนภณ ศรีวิบูลย์ 2015-07-21 09:25
คุณธนภณ ศรีวิบูลย์
170 ซอยศูนย์การค้า
แฮปปี้แลนด์ซอย 2
ถนนลาดพร้าว
แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ
กทม.10240
(กรณีพระคึกฤทธิ์)
(กรณีพระธมฺมชโย)
 
 
0 #61 กรณีพระคึกฤิทธิ คุณ ปัจจัย. อินทรน้อย 2015-07-21 14:24
1156/11 ซ.อิศรภัคดี
ถ.นครไชยศรี เขต ดุสิต
กทม. 10300
 
 
0 #62 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัให้ตรง กรณีพระคึกฤทธิ์ภิกขุนี เขมติณณา ติณะมาศ 2015-07-21 14:57
ภิกขุนี เขมติณณา ติณะมาศ
71/5-6ถ.รักการดี
ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง
จ.อุทัยธานี61000
 
 
0 #63 ขอรับสื่อธรรมะคุณสุนทรี จันทร์เพ็ญ 2015-07-21 15:05
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสุนทรี จันทร์เพ็ญ
485/2 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
 
 
0 #64 ขอรับสื่อธรรมะคุณสุนทรี จันทร์เพ็ญ 2015-07-21 15:10
ขอรับสื่อธรรมะ กรณีพระธมฺมชโย โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสุนทรี จันทร์เพ็ญ
485/2 ซอยไสวสุวรรณ แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กทม. 10800
 
 
0 #65 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)สุริยะ ธรรมลังกา 2015-07-21 15:57
คุณสุริยะ ธรรมลังกา
127/1 หมู่ 9 ต.สระสี่มุม
อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
 
 
0 #66 ขอรับสื่อธรรมะคุณภัสสร์ ลีละพัฒนะ 2015-07-21 22:48
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณ ภัสสร์ ลีละพัฒนะ
๔๑ ปุณณวิถี ๓๓
สุขุมวิท ๑๐๑
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐
 
 
0 #67 ขอรับสื่อธรรมะคุณกุลชญา เจริญสุข 2015-07-21 23:34
รู้จักพระไตรปิฏกให้ชัดให้ตรง(กรณีพระคึกฤทธิ์)
คุณกุลชญา เจริญสุข
บ้านเลขที่ 7ซอยรามอินทรา49
แขวงท่าแร้ง. เขตบางเขน
กรม.10230
 
 
0 #68 ขอรับสื่อธรรมะคุณ สุรชัย บุญสาย 2015-07-22 00:27
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง
(กรณีพระคึกฤทธิ์)

คุณ สุรชัย บุญสาย
15/650 หมู่ 10 ซ.ด่านสำโรง 62
หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ ถ.สุขุมวิท 113
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
 
 
0 #69 ขอรับสื่อธรรมะคุณทรัพย์ พันลำภักดิ์ 2015-07-22 08:08
คุณทรัพย์ พันลำภักดิ์
54 หมู่4 ต.ประจันตคาม
อ.ประจันตคาม
จ.ปราจีนบุรี 25130
 
 
+1 #70 ขอรับสื่อธรรมะคุณอัศนันท์ วิเชียร 2015-07-22 13:39
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

โรงเรียนอนุบาลกุลจินต์
1, ถนนรณภูมิ,
ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา, 90110
 
 
0 #71 ขอรับหนังสือพระ ไตรปิฎกคุณวรกฤช กัตติกมาส 2015-07-22 14:44
999/92 ม.1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 102070
 
 
0 #72 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณศิรินภา อ่อนโยน 2015-07-22 20:51
คุณศิรินภา อ่อนโยน
172 ม.6 ซ.ร่วมในพัฒนา
ถ.อุบล-ตระการ ต.ขุหลุ
อ.ตระการพืชผล
จ.อุบลราชธานี
34130
 
 
0 #73 ขอรับสื่อธรรมะเอกชัย 2015-07-22 21:08
คุณเอกชัย พานเอกกุล
654 ซ.เพชรเกษม94
บางแคเหนือ บางแค
กทม. 10160
 
 
0 #74 ขอรับสื่อธรรมะคุณ อรณิชา บุญสัมพันธ์กิจ 2015-07-22 22:29
70/17 ถ. ปากนคร
ต. คลัง อ. เมือง
จ. นครศรีธรรมราช 80000
 
 
0 #75 ขอรับสื่อธรรมะคุณธีระยุทธ วานิชชัง 2015-07-23 08:21
หนังสือรู้จักพร ะไตรปิฎกให้ชัดใ ห้ตรง(กรณีพระคึ กฤทธิ์ โสถิผโล) โดยพระพรหมคุณาภรณีภู(ป.อ.ปยุตาโต)

คุณธีระยุทธ วานิชชัง
5/45ม.ปริญญดาแจ่มจันทร์
ถ.เกษตร-นวมินทร์ คลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230
 
 
0 #76 ขอรับสื่อธรรมะคุณสุคำ นันตา 2015-07-23 10:02
คุณ สุคำ นันตา
๔๕ หมู่๕
ต. สันดอนเเก้ว อ.เเม่ทะ
จ.ลำปาง52150
 
 
0 #77 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณ เพ็ญนภา แสนยานุสิน 2015-07-23 10:22
63/10 หมู่ 6
ต.บางกระเจ้า อ.เมือง
สมุทรสาคร 74000
 
 
+1 #78 ขอรับสื่อธรรมะวาสิตา ลิ่มนิธิกานต์ 2015-07-23 11:45
คุณวาสิตา ลิ่มนิธิกานต์
1145/29 ถ.ราชดำเนิน
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
 
 
+1 #79 ขอรับสื่อธรรมะกิตติ บุญสัมพันธ์กิจ 2015-07-23 12:01
คุณ กิตติ บุญสัมพันธ์กิจ
1192 ถ.ราชดำเนิน
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
 
 
0 #80 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรงคุณสมขาย ธัญธนาพงศ์ 2015-07-23 21:24
66/42 ช.พิขยนันท์
ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ
อ.เมือง นนทบุรี 11000
 
 
0 #81 ขอรับสื่อธรรมะคุณ ต่อศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ 2015-07-23 22:17
คุณ ต่อศักดิ์ ลิ้มประเสริฐ
59/148 ถ.รามอินทรา
แขวง คันนายาว เขต คันนายาว
กทม. 10230
 
 
0 #82 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรงคุณ ณพชล เลิศสุคนธ์ 2015-07-24 01:55
คุณ ณพชล เลิศสุคนธ์
444/4ข. ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.ชัยภูมิ 36000
 
 
0 #83 ขอรับสื่อธรรมะคุณสงวนศรี ตรีเทพประติมา 2015-07-24 10:53
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
คุณสงวนศรี ตรีเทพประติมา
1363 ซอยพาณิชย์ธน 21
ถ.จรัลสนิทวงศ์ 13
แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่
กรุงเทพฯ 10600
 
 
0 #84 ขอรับสื่อธรรมะคุณโกศล เอี่ยมถีวนิช 2015-07-24 11:49
รู้จักพระไตปิฎก ให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระคึกฤทธิ์)

46/3 ถนนร่วมจิตร
อำเภอเมือง จังหวัดเลย
42000
 
 
0 #85 ขอรับสื่อธรรมะคุณนงนุช ธนาจิตร 2015-07-24 12:42
ขอรับหนังสือต่ะ
คุณนงนุช ธนาจิตร
73/1-2ลอยเคราะห
ต.ช้างคลาน
อ.เมือง
เชียงใหม่
50100
 
 
-1 #86 ขอรับสื่อธรรมะร ู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระค ึกฤกธิ์)คุณวาสนา บำรุงสุข 2015-07-24 12:44
8/83 อาคารโนเบิ้ลรีฟอร์ม
ถนนพหลโยธินซอย 7
แขวงวามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพฯ10400
 
 
0 #87 ขอรับสื่อธรรมะคุณสมพร 2015-07-24 15:04
เพื่อประดับสติปัญญา
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสมพร เจริญสุข
21/15 ซ พัฒนสิน
ถ นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ
10120
 
 
0 #88 ขอรับหนังสือธรร มะคุณ ณัฐกมล เข็มทอง 2015-07-24 15:16
ขอรับหนังสือธรร มะ เรื่อง รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระค ึกฤทธิ์)
 
 
0 #89 ขอรับหนังสือธรร มะคุณ ณัฐกมล เข็มทอง 2015-07-24 15:18
คุณ ณัฐกมล เข็มทอง
204/45 ซ.งามวงศ์วาน 47
แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่
กรุงเทพ
10210
โมทนาบุญด้วยคะ
 
 
0 #90 ขอรับสื่อธรรมะนายถนอม อธิการโกวิทย์ 2015-07-24 20:23
นายถนอม อธิการโกวิทย์
45/18 ซ.คู้บอน41ถ.คู้บอน
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
 
 
-1 #91 กรณีพระคึกฤทธิ์ธรรศพงศ์ เมธีสุทธิวงศ์ 2015-07-24 20:58
กรณีพระคึกฤทธิ์

คุณธรรศพงศ์. เมธีสุทธิวงศ์
390/59. มบ. แกรนด์โมนาโค
ถนน กาญจนาภิเษก
แขวงดอกไม้
เขตประเวศ
กทม. 10250
 
 
0 #92 ขอรับสื่อธรรมะมิตรามาศ 2015-07-24 21:37
คุณมิตรามาศ กัลยาณมิตร
2/329 ไอดีโอ ลาดพร้าว 17
จอมพล จตุจักร
กรุงเทพ 10900

ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)
 
 
0 #93 ขอรับสื่อธรรมะ พระไตรปิฎกคุณธนัฏฐา มงคลวรกิจชัย 2015-07-24 21:40
คุณธนัฏฐา มงคลวรกิจชัย
โรงเรียนวัดบางพลัด เลขที่821
ซอยจรัญฯ79 ถ.จรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด กทม.10700
 
 
0 #94 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฏ กให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระค ึกฤทธิ์)คุณภคพร ยืนยง 2015-07-24 23:54
คุณภคพร ยืนยง 17/1 ม.3 ต.คลองใหม่ อ.สามพราน จ.นครปฐม 73110
 
 
0 #95 ขอรับสื่อธรรมะหยก สายน้ำทิพย์ 2015-07-25 08:18
น.ส.สายน้ำทิพย์ วชิระจารุอัง[ce nsored]ร

580/63 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1
แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ
กรุงเทพฯ
10800
 
 
0 #96 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรง กรณีพระคึกฤทธิ์คุณ กัลป์ ปิติกุลตัง 2015-07-25 09:08
คุณ กัลป์ ปิติกุลตัง
12 ซอยสนิทวงศ์ ถนนวิวิธสุรการ
อ.เมือง
มุกดาหาร 49000
 
 
0 #97 ขอรับสื่อธรรมะอรนุช 2015-07-25 14:45
รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
อรนุช
792 ซ.รัชดานิเวศน์ ต.สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10320
 
 
0 #98 ขอรับหนังสือวัชรินทร์ 2015-07-25 17:22
รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณวัชรินทร์ หริณะรักษ์
53/194 ซ.ศรีวิชัย 45 ถ.ศรีวิชัย
ต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
จ.สุราษฎร์ธานี
84000
 
 
0 #99 ขอรับสื่อธรรมะธีรวุฒิ ชลศึกษ์ 2015-07-25 20:14
คุณ ธีรวุฒิ ชลศึกษ์
วัดป่านานาชาติ เลขที่ 181 หมู่ 7
ต. บุ่งหวาย อ. วารินชำราบ
จ. อุบลราชธานี 34310
 
 
0 #100 ขอรับสื่อธรรมะจิตรา ชลัมพุช 2015-07-25 20:18
คุณจิตรา ชลัมพุช
81/3 ซอยชยาง[censore d]ร 4 ถนนชยาง[censored]ร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
 
 
0 #101 ขอรับสื่อธรรมะคุณพริ้มเพรา จิตเป็นธม 2015-07-25 21:19
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
คุณพริ้มเพรา จิตเป็นธม
12 ถนนเยาวราช ซอย 1
หมู่บ้านภูเก็ตวิลล่า 1
อำเภอเมือง
จังหวัดภูเก็ต
83000
 
 
0 #102 ขอรับสื่อวราภรณ์ 2015-07-26 08:07
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณวราภรณ์ แซ่เตีย
80 ซอยกรุงธนบุรี6
บางลำภูล่าง คลองสาน
กทม 10600
 
 
0 #103 ขอรับหนังสือธรร มะอมรวรรณ 2015-07-26 17:32
คุณอมรวรรณ ตั้งตรง
82/59 ซอยพง์เพชรพัฒนา
ถ.งามวงศ์วาน
ทุ่งสองห้อง หลักสี่
กทม. 10210
 
 
0 #104 ขอหนังสือรู้จัก พระไตรปิฎกให้ชั ด ให้ตรงคุณ ชาคริต โคกทวีเกียรติ 2015-07-26 23:26
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
 
 
0 #105 ขอหนังสือรู้จัก พระไตรปิฎกให้ชั ด ให้ตรงคุณ ชาคริต โคกทวีเกียรติ 2015-07-26 23:30
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
คุณ ชาคริต โคกทวีเกียรติ
298/154 ถ. พิษณุโลก
เขต ดุสิต
ิ กรุงเทพมหานคร 10300
 
 
0 #106 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรงคุณสุนันท์ อินทร์งาม 2015-07-27 02:56
คุณสุนันท์ อินทร์งาม
77/7 หมู่ 6 ต.ขามใหญ่
อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี
34000
 
 
0 #107 ขอรับสือธรรมะคุณเกียรติศักดิ์ ปิยภิญโญภาพ 2015-07-27 10:23
คุณเกียรติศักดิ ์ ปิยภิญโญภาพ
701/3 ถนนชยาง[censore d]ร
ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองอุบลราชธานี
จังหวัดอุบลราชธานี
34000
 
 
0 #108 ขอรับสื่อธรรมะคุณฐิติมา 2015-07-27 11:10
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณฐิติมา ออพัฒนกุล
1/49 ถ.ศรีสุทัศน์ ต.ตลาดใหญ่
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
 
 
0 #109 ขอรับสื่อธรรมะ หนังสือกรณีพระค ึกฤทธิ์คุณอำพล ไมตรีมิตร 2015-07-27 19:55
คุณอำพล ไมตรีมิตร
277 หมู่ 3 บ้านหัวช้าง
ถนนเอกอาษา ซอย 7
ตำบล หัวช้าง อำเภอ จตุรพักตรพิมาน
จังหวัด ร้อยเอ็ด 45180
 
 
0 #110 ขอรับสื่อธรรมะ หนังสือกรณีพระค ึกฤทธิ์คุณอำพล ไมตรีมิตร 2015-07-27 20:01
คุณอำพล ไมตรีมิตร
277 หมู่ 3 ถนนเอกอาษา ซอย 7
ต.หัวช้าง อ. จตุรพักตรพิมาน
จ.ร้อยเอ็ด 45180
 
 
+1 #111 ขอรับสื่อธรรมะนนทนัวัฒน์ นวลตา 2015-07-27 22:59
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
คุณ นนทวัฒน์ นวลตา
บ้านเลขที่ 51 หมู่ 2 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอร์หนองวัวซ อ จังหวัดอุดรธานี รหัสไปรษณี 41360
 
 
0 #112 ขอรับหนังสือธรร มะรุจีวรรณ อาจกมล 2015-08-04 02:27
ขอรับสื่อธรรมะร ู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง(กรณีพระค ึกฤทธิ์)โดยพระพ รหมคุณากร(ป.อ.ป ยุตโต)

คุณรุจีวรรณ. อาจกมล
โรงเรียนเบ็ญจะมะมหาราช 600
ถ.สรรพสิทธิ์ อ.เมือง จ.อุบลฯ 34000
 
 
+1 #113 รับสื่อธรรมะน้ำฝน อมรสุรกานต์ 2015-08-04 06:02
ขอรับหนังสือ 1 เล่ม กรณีพระคึกฤทธิ์ค่ะ

คุณน้ำฝน อมรสุรกานต์
77/21 บ้านฟ้าปิยรมย์ เฟสอิงนที
ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา
ปทุมธานี 12150
 
 
0 #114 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎก ให้ตรง(กรณีพระศ ึกฤทธิ์)รสสุคนธ์ วงศ์รัฐธนา 2015-08-08 08:41
คุณรสสุคนธ์ วงศ์รัฐํธนา
71/17 ซอย ทวีวัฒนา 9 ถนน ทวีวัฒนา
แขวง ทวีวัฒนา เขต ทวีวัฒนา
กรุงเทพ 10170
 
 
0 #115 ขอรับหนังสือธรร คุณสายพิณ นามสมบัติ 2015-08-09 01:40
คุณสายพิณ นามสมบัติ
31 ซ.เอกชัย44/1
ต.บางบอน อ.บางบอน
กทม.10150
 
 
+1 #116 จัดส่งเรียบร้อย แล้วคะanalayaa 2015-08-10 21:35
รายนามด้านล่างท ี่ขอมา ได้จัดส่งเรียบร ้อยแล้วคะ :lol:
 
 
0 #117 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณสุกัญญา เลิศโตมรสกุล 2015-08-10 21:59
132 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 77
แขวงบางพลัด
เขตบางพลัด
กรุงเทพฯ 10700
 
 
0 #118 ขอรับหนังสือธรร มะคุณไกรสร สุรกิจบวร 2015-08-10 22:02
163ม.1 ถนนหนองใหญ่ปกฟ้า
ต.บ่อทอง อ.บ่อทอง
จ.ชลบุรี. 20270
 
 
0 #119 ขอรับสื่อธรรมะพุทธชาติ แก่นตูม 2015-08-10 22:17
คุณพุทธชาติ แก่นตูม
๗๐๙/๖-๗ ถนนสุขุมวิท ๗๗
ซอยอ่อนนุช ๗/๑
แขวงสวนหลวง
เขตสวนหลวง
กรุงเทพ ๑๐๒๕๐
 
 
+1 #120 ขอรับสื่อธรรมะคุณสมพจน์ พฤฒิกัลป์ 2015-08-11 16:43
คุณสมพจน์ พฤฒิกัลป์
228/5 หมู่5 ถนนเศรษฐกิจ
ต.บ้านสวน อ.เมืองชลบุรี
จังหวัดชลบุรี 20000
 
 
+1 #121 ขอรับสื่อธรรมะณัฐสิทธิ์ อินทะโร 2015-08-11 17:23
คุณณัฐสิทธิ์ อินทะโ
70 หมู่ที่ 7
ต.โพนทอง
อ.เรณูนคร
จ.นครพนม 48170

รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
 
 
0 #122 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)รพีพร 2015-08-12 00:12
คุณรพีพร ประดับปิ่น
18 ถ.สมเด็จเจ้าพระ ยา 1
แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
กรุงเทพฯ 10600
 
 
0 #123 ขอรับสื่อธรรมะร ู้จักพระไตรปิฎก ให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)คุณสุภา อิศราภรณ์ 2015-08-13 06:38
คุณสุภา อิศราภรณ์ 246/23 ถนนพุทธบูชา ต.ในเมือง
อ.เมือง
จ.พิษณุโลก 65000
 
 
0 #124 ขอรับหนังสือ รู้จักพระไตรปิฎ ก ให้ชัด ให้ตรงชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์ 2015-08-16 11:46
คุณชัยวัฒน์ มานะพันธุ์พงศ์
160/355 หมู่บ้านเทพประทาน
ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี 11130
 
 
0 #125 ขอรับสื่อธรรมะคุณรัตใจ โภชนพาณิชย์ 2015-08-16 16:08
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณรัตใจ โภชนพาณิชย์
1475 ถ.เพชรเกษม 4
ท่าพระ บางกอกใหญ่
กรุ่งเทพฯ 10600
 
 
0 #126 ขอรับสื่อธรรมะคุณอรัญญา ยงยุทธ 2015-08-16 16:20
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณอรัญญา ยงยุทธ
151/137 ม.ชัยพฤกษ์
ถ.บางแวก แขวงบางไผ่
กทม 10160
 
 
0 #127 ขอรับสื่อธรรมะคุณเจริญ ซาพวง 2015-08-16 16:27
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณเจริญ ซาพวง
151/137 ม.ชัยพฤกษ์
ถ.บางแวก แขวงบางไผ่
กทม 10160
 
 
0 #128 ขอรับสื่อธรรมะคุณกัลยา ซาพวง 2015-08-16 16:31
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณกัลยา ซาพวง
151/137 ม.ชัยพฤกษ์
ถ.บางแวก แขวงบางไผ่
กทม 10160
 
 
0 #129 ขอรับสื่อธรรมะคุณสาธิตา สัมปันนานนท์ 2015-08-16 16:50
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสาธิตา สัมปันนานนท์
233/601 หมู่6 บ้านนันทวัน
ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 
 
0 #130 ขอรับสื่อธรรมะคุณทิวาพร หลวงบำรุง 2015-08-21 08:48
รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)
 
 
0 #131 ขอรับสื่อธรรมะคุณทิวาพร หลวงบำรุง 2015-08-21 08:53
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต)

คุณทิวาพร หลวงบ ำรุง
บจก.แกลลอนทองเซอร์วิส (ปั้มเชลล์)
1 หมู่ 7 ถ.ศรีนครินทร์ ต.บางเมือง
อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 
 
0 #132 ขอรับสื่อธรรมะคุณสุคนธ์ นนตะบุตร 2015-08-23 18:20
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสุคนธ์ นนตะบุตร
เลขที่ 17 หมู่ 10 บ้านดอนสันติ
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอครบุรี จังหวัดนครราชสีมา
30250
 
 
0 #133 ขอรับcdพระกฤษกร รวีพันธกร 2015-09-03 12:09
พระกฤษกร (ฐิติโก) รวีพันธกร
วัดเขาพุทธโคดม
42/2 หมู่ 4 ต.สุรศักดิ์
อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี20110
 
 
0 #134 ขอรับสื่อธรรมะสิทธิพล หล่อทอง 2015-09-07 11:58
ขอรับหนังสือธรรมะด้วยครับ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณสิทธิพล หล่อทอง
บริษัท ศรีราชาคอนสตรัค ชั่น จำกัด (มหาชน)
97 หมู่ 3 ถนนสาย 9 กิโล
ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา
จ.ชลบุรี 20110
 
 
0 #135 ขอรับสื่อธรรมคุณชัยณรงค์ บุญย่อ 2015-09-16 13:35
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
คุณชัยณรคงค์ บุญย่อ
186 หมุ่6 ต.หนองปลิง
อ.เมืองมหาสารคาม
จ.มหาสาสรคาม 44000
 
 
0 #136 ขอรับสื่อธรรมะคุณนิตยา หวังวงศ์วิโรจน์ 2015-09-20 17:34
ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์) โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณนิตยา หวังวงศ์วิโรจน์
230/9 ซอยสุขุมวิท 22
ถนนสุขุมวิท
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110
 
 
0 #137 ขอรับหนังสือคุณชิษณุพงศ์ เตชาธาราทิพย์ 2015-09-24 21:16
15 ซอยพัฒนาการ55
ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ
เขตประเวศ กทม.10250
 
 
0 #138 ขอรับสื่อธรรมคุณปิยพันธุ์ นนทพันธุ์ 2015-09-25 09:44
ขอรับสื่อธรรม
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณ ปิยพันธุ์ นนทพันธุ์
50/273-4 หมู่บ้านแพรมาพร หมู่4
ถ.เลียบคลอง7 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา
ปทุมธานี 12150
 
 
0 #139 ขอรับหนังสือธรร มะคุณอรุนีย์ มณีธร 2015-09-25 21:54
คุณ อรุนีย์ มณีธร
37/4 ม.6 ต.บ้านกาศ
อ. แม่สะเรียง
จ. แม่ฮ่องสอน
58110
ขอรับหนังสือธรร มะ
รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรง(ก รณีพระคึกฤทธิ์)
โดยพระพรหมคุณาภ รณ์ (ป.อ. ปยุตโต)
 
 
0 #140 ขอรับสื่อธรรมะ รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์ )วโรตนม์ แก้วจินดา 2015-11-08 15:48
กรุณาส่ง
คุณวโรตนม์ แก้วจินดา
เลขที่ 15 หมู่ 11 ต.โป่งตาลอง
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
รหัสไปรษณีย์ 30130
 
 
+1 #141 ขอรับสื่อธรรมะคุณชมมณี ทัศนา 2015-11-16 22:42
รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัดให้ตรง(ก รณีพรัคึกฤทธิ์) โดยพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุตโต)


คุณชมมณี ทัศนา
535/1 ซอยรวมช่าง ถ.รามคำแหง ต.หัวเดียด อ.เมืองตาก จ.ตาก 63000
 
 
-1 #142 ขอรับสื่อธรรมะนายอุบล แก้วปิ่น 2015-11-22 10:50
ขอรับสื่อธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณอุบล แก้วปิ่น
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขต2
เลขที่ 123 หมู่ 2 ตำบลดอกไม้ อำเภอสุวรรณภูมิ
จังหวัดร้อยเอ็ด 45130
 
 
0 #143 ขอรับหนังสือธรร มะครับคุณประเสริฐ สุทธิสนธิ์ 2016-01-04 16:31
ขอรับหนังสือธรรมเรื่องนี้ครับ
27 ถนนติวานนท์ 3 แยก 11
อ.เมือง จ.นนทบุรีั
11000
 
 
0 #144 ได้จัดส่งเรียบร ้อยแล้วค่ะ....อ นาลยาอ อนาลยา 2016-04-10 19:57
ได้จัดส่งเรียบร ้อยแล้วค่ะ....อ นาลยา
 
 
0 #145 ขอรับสื่อธรรมะคุณธนัญชัย สารพัดโชค 2016-09-20 15:31
รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
โดย พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

คุณธนัญชัย สารพัดโชค
120/790 เอ็มโซไซตี้คอนโ ด เมืองทองธานี
ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จนนทบุรี 11120
 
 
-2 #146 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิกพระพรสวัสดิ์ ปัญญาวโรพระพรสวัสดิ์ ปัญญาวโร วัดสุวรรณมงคล ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000 2017-01-07 04:11
ขอรับหนังสือธรร มรู้จักพระไตรปิ ฎกให้ชัด ให้ตรง
ส่ง
พระพรสวัสดิ์ ปัญญาวโร
วัดสุวรรณมงคล
ต.หนองเสม็ด อ.เมือง จ.ตราด 23000
 
 
0 #147 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฏกให ้ชัดตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณธานัท นิวรัตน์ 2017-01-07 07:03
have a hug 10/3 หมู่ 7
ต.หนองจ๊อม อ .สันทราย
จ.เชียงใหม่
50210
 
 
0 #148 ขอรับสื่อธรรมพุฒิสรรค์ 2017-01-07 07:51
คุณพุฒิสรรค์ เศรษฐสุข
25/17 ม.8 มบ.ศิรัตน์
ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
 
 
0 #149 ขอรับหนังสือจิตราภรณ์ 2017-01-07 09:46
คุณ จิตราภรณ์ ความคนึง
291 หมู่8 ถนนน่าน-สันติสุข
ตำบลฝายแก้ว
อำเภอภูเพียง
จังหวัดน่าน
55000

ขอบคุณมากค่ะ
 
 
0 #150 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณ พิทักษ์ปฏิญา โยทานัน 2017-01-07 10:00
ขอรับหนังสือธรรมะ
รู้จักพระไตรปิฎกให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ์)
คุณ พิทักษ์ปฏิญา โยทานัน
11/5 ม.3 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
 
 
0 #151 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณ พิทักษ์ปฏิญา โยทานัน 2017-01-07 10:04
คุณ พิทักษ์ปฏิญา โยทานัน
11/5 ม.3 ต.หนองป่าครั่ง
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
50000
 
 
0 #152 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรง(กรณีพระ คึกฤทธิ์)คุณปิยะ ปัญญาเหลือ 2017-01-07 10:19
ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรง(กรณีพระ คึกฤทธิ์)
คุณปิยะ ปัญญาเหลือ
68 รพ.สุรินทร์
(กลุ่มงานทันตกร รม)
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
 
 
0 #153 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรง(กรณีพระ คึกฤทธิ์)คุณปิยะ ปัญญาเหลือ 2017-01-07 10:22
ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรง(กรณีพระ คึกฤทธิ์
คุณปิยะ ปัญญาเหลือ
68 รพ.สุรินทร์
กลุ่มงานทันตกรร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.สุรินทร์ 32000
 
 
-1 #154 ขอสื่อธรรมพุฒิสรรค์ 2017-01-07 10:58
25/17 ม.8 มบ.ศิรัตน์
ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางม่วง
อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี
11140
 
 
-1 #155 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณอารยา นรินทรางกูรฯ 2017-01-07 12:26
53/548 ซ.มิตรประชา 20
ถ.ติวานนท์ ต.บ้านใหม่
อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี
11120
 
 
+1 #156 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณอารยา นรินทรางกูรฯ 2017-01-07 12:28
53/548 ซ.มิตรประชา 20
ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
 
 
0 #157 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คิด อึ้งวิจิตรกุล 2017-01-07 12:49
คุณ คิด อึ้งวิจิตรกุล
227/25 ซอยพหลโยธิน48
ถนน พหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร
10220
 
 
0 #158 ขอรับสื่อธรรมะนภัสปมนต์ 2017-01-07 13:19
คุณ นภัสปมนต์ พันธุมะพานิช
554/141 คอนโด อินสปายเพลส
ซ.รามคำแหง24 ถ.รามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ กทม.
10240
 
 
+1 #159 ขอรับหนังสือพระ ไตรปิฏกคุณณริภา ณัฐบวรภัล 2017-01-07 17:03
#159 รู้จักพระไตรปิฎ ก ให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคุกฤทธิ)
คุณณริภา ณัฐบวรภัล
39/329 ม.ปรีชาศรีนครินทร์
ซอย9/6 ถนนวัดหนามแดง
ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี
สมุทรปราการ 10540 :D
 
 
0 #160 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรงธีรภัทร 2017-01-08 06:20
คุณ ธีรภัทร โปรยานนท์
บ้านเลขที่ ๓๕/๓ หมู่ ๑
ต. นาป่า อ. เมือง
จ.ชลบุรี ๒๐๐๐๐
 
 
0 #161 จัดส่งเรียบร้อย แล้วค่ะanalaya 2017-01-08 14:43
จัดส่งเรียบร้อย แล้วค่ะ :-)
 
 
0 #162 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรงคุณชาญชัย กันทากาศ 2017-01-09 09:52
คุณชาญชัย กันทากาศ
105 หมู่ที่ 4 ต.สันทราย
อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
 
 
0 #163 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฑกให ้ชัดตรงประสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2017-01-09 19:30
คุณประสิทธิ์ อิศราง[censored]รฯ
99/570 ม.สีวลีสุวรรณภูมิ
ถ.กิ่งแก้วเทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
10540
 
 
0 #164 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฑกให ้ชัดตรงประสิทธิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2017-01-09 19:34
คุณประสิทธิ์ อิศราง[censored]รฯ
99/579 ม.สีวลีสุวรรณภูมิ
ถ.กิ่งแก้วเทพารักษ์
ต.บางพลีใหญ่
อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ
10549
 
 
0 #165 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรงคุณ สุมิตรา กองอินทร์ 2017-01-10 12:42
คุณ สุมิตรา กองอินทร์
1 หมู่ 10
ตำบล เชียงม่วน
อำเภอ เชียงม่วน
จังหวัด พะเยา
56160
 
 
0 #166 ขอรับหนังสือรู้ จักพระไตรปิฎกให ้ชัดตรงคุณ สุมิตรา กองอินทร์ 2017-01-10 12:47
s3h7z
 
 
-1 #167 ขอรับหนังสือเจนภพ ประจัญฤทธิ์ 2017-01-14 10:55
คุณเจนภพ ประจัญฤทธิ์
123 ม. 16 หอพักแปดหลัง
ต. ในเมือง อ. เมืองขอนแก่น
จ. ขอนแก่น 40002
 
 
-2 #168 ขอรับหนังสือคุณภาชิต ซิเต็ง 2017-06-15 09:46
ธนาคารโรงเรียน วก.นายายอาม
๑๙๑ หมู่ที่ ๑๓
ต.นายายอาม อ.นายายอาม
จ.จันทบุรี ๒๒๑๖๐
โทร. ๐๖๔ ๑๒๑๒๗๓๕
 
 
-1 #169 รู้จักพระไตรปิฎ กให้ชัด ให้ตรง (กรณีพระคึกฤทธิ ์)คุณปนัดดา บุญน้อย 2018-03-28 08:13
คุณปนัดดา บุญน้อย
50 ม.6 ต.หนองตำลึง
อ.พานทอง จ.ชลบุรี
20160
 

จำนวนผู้ชม

เรามี 179 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1189
Content : 271
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2623341

Login หรือ สมัครสมาชิก