กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา ธรรมทาน หนังสือธรรมะ กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่ ขออภัยคะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วคะ
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 417
แย่ดีที่สุด 

 

ขออภัยคะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วคะ

 

(๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘)

 

กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่

กรณีธรรมกาย

บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย

ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่

โดย

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตโต)

 

กรณีธรรมกาย บทเรียนเพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาและสร้างสรรค์สังคมไทย ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่

 

 

แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิก ท่านละ เล่มค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ
 กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ
ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์
กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย 
  แต่ละบันทัดอย่าให้ยาวเกินไป  ดังตัวอย่างนี้ค่ะ   
คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสกุลให้ชัดเจน และมีคำว่า"คุณ" ด้วยค่ะ

 

ขออภัยคะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วคะ

๒๗ ก.ค. ๒๕๕๘

 

 

 

คอมเมนต์  

 
-1 #1 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณจิรพงษ์ หุ่นส่วน 2015-07-18 20:48
คุณจิรพงษ์ หุ่นส่วน
74/8 ม.5 ต.สวนกล้วย
อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
70110
 
 
0 #2 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณณัฐพล อุ่นศรี 2015-07-18 21:12
คุณณัฐพล อุ่นศรี
สำนักวิชาไอที มฟล.
333 หมู่ 1 ต.ท่าสุด
อ.เมือง จ.เชียงราย
57100
 
 
0 #3 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณอัศวิน ไทยบัณฑิตย์ 2015-07-18 21:37
คุณอัศวิน ไทยบัณฑิตย์
93 ซ.สมประสงค์ , ต.บางปรอก
อ.เมือง , จ. ปทุมธานี
12000
 
 
0 #4 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณนพนัตถ์ นิ่มสา 2015-07-18 23:15
คุณนพนัตถ์ นิ่มสา
198/18 ช.รุ่งเรือง 6
ม.1 ต.บางรักพัฒนา
อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
11110
 
 
0 #5 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณสมพร ทิพทน 2015-07-19 01:07
คุณสมพร ทิพทน
โรงเรียนบ้านไร่วิทยา
อำเภอบ้านไร่
จังหวัดอุทัยธานี ๖๑๑๔๐
 
 
0 #6 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายภูการ บุลินชยังกูร 2015-07-19 01:54
คุณภูการ บุลินชยัง[censored]ร
๙๙๙/๑๐๐ ซ.พหลโยธิน๓๒
ถ.พหลโยธิน เสนานิคม
จตุจักร กทม.
๑๐๙๐๐
 
 
0 #7 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณอนันต์ สิริพฤกษา 2015-07-19 08:03
อนันต์ สิริพฤกษา
70/39 หมู่7 ถ.บางกรวย-ไทรน้อย
ต.บางกรวย อ.บางกรวย
จ.นนทบุรี
11130
 
 
0 #8 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายอรุษ ออประเสริฐ 2015-07-19 08:09
109/250 รติรมย์ 2 ซ. 16, มหาสวัสดิ์, บางกรวย, นนทบุรี, 11130
 
 
-1 #9 ขอรับหนังสือกรณ ีวัดธรรมกายคุณธนินท์รัฐ มณีสกุลวัฒน์ 2015-07-19 08:15
เลขที่10 ถนนประเสริฐมนูกิจ29แยก6
แขวง/เขตลาดพร้าว กทม.10240
 
 
0 #10 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณประสพพร ผ่องศรี 2015-07-19 08:33
ที่อยู่ทางไปรศณีย์

คุณประสพพร ผ่องศรี
๘๐๐/๒๙ หมู่บ้านริเวอร์ปาร์ค
พหลโยธิน ๗๐, คูคต, ลำลูกกา
ปทุมธานี ๑๒๑๓๐
 
 
0 #11 คุณวราวุฒิ วรวรานนท์ 2015-07-19 09:39
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
เทศบาลตำบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
40160
 
 
0 #12 ขอรับหนังสือกรณ ีพระธรรมกายคุณวราวุฒิ วรวรานนท์ 2015-07-19 09:41
โรงเรียนโคกโพธิ์ไชยศึกษา
เทศบาลตำบ้านโคก
อำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
40160
 
 
0 #13 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายนัทธ์หทัย สุวรรณสิงห์ 2015-07-19 10:32
ขอรับหนังสือกรณีธรรมกาย
คุณนัทธ์หทัย สุวรรณสิงห์ฃ
7/2 ถ.รักษ์จันทน์
ต.ทับเที่ยง
อ.เมือง
จ.ตรัง
92000
 
 
0 #14 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายพระครูสังฆรักษ์จิตรกร 2015-07-19 16:53
พระครูสังฆรักษ์ จิตรกร สนฺตจิตฺโต
วัดอุดมมหาวัน 653 ม.15 ชุมชนป่าหลวง
ต.ในเมือง อ.เมือง จ.หนองคาย
43000
 
 
0 #15 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณสลิสรา นามพิทักษ์ 2015-07-19 23:25
คุณสลิสรา นามพิทักษ์
99 ถนนจรัญสนิทวงศ์
แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย
กรุงเทพฯ 10700
 
 
0 #16 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์ 2015-07-20 00:04
คุณสมบูรณ์ ตันติประยุกต์
18 ซ.ตลาดบ้านสมเด็จ
ถ.สมเด็จเจ้าพระยา แขวงสมเด็จเจ้าพระยา
เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
 
 
0 #17 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายนายเศรษฐพงศ์ ศิรินุพงศ์ 2015-07-20 08:55
นายเศรษฐพงศ์ ศิรินุพงศ์
สำนักงานสรรพากรภาค 12
878 ถนนกาญจนวณิชย์
ตำบลหาดใหญ่
อำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา
90110
 
 
0 #18 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายรวมชัย ปฏิทัศน์ 2015-07-20 08:56
คุณรวมชัย ปฏิทัศน์
เวทโปรดักส์กรุ๊ป
3300/121 ตึกช้าง อาคารบี ชั้น24
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
 
 
0 #19 ขอหนังสือ กรณีธรรมกายคุณธีระ ศิริสันธนะ 2015-07-20 09:11
คุณธีระ ศิริสันธนะ
14/11 ถนนลำพูน ซอย 7
อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000
 
 
0 #20 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณสรรชัย ศรีพรสวรรค์ 2015-07-20 17:42
คุณสรรชัย ศรีพรสวรรค์
2 ถนนธรรมวิถี
อ.เบตง จ.ยะลา
95110
 
 
0 #21 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายสุรทิน โยสอาด 2015-07-20 19:07
สามเณรสุรทิน โยสอาด
วัดศรีเอี่ยม แขวงบางนา
เขตบางนา จ.กรุงเทพมหานคร
10260
 
 
0 #22 ขอรับหนังสือธรร มะคุณภานุพล คชอาจ 2015-07-20 23:38
ขอบคุณครับ
กรุณาส่ง
คุณภานุพล คชอาจ
66 หมู่ 6 ต.หนองใหญ่
อ.โพนทอง ร้อยเอ็ด 45110
 
 
0 #23 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณชินวุธ น้อยพรม 2015-07-21 07:37
ตู้ปณ. 37
ปณศ. บางนา
กทม. 10260
 
 
0 #24 หนังสือกรณีธรรม กายณัฐวรรธน์ อนันทรังสรรค์ 2015-07-21 08:52
ขอรับหนังสือกรณีธรรมกาย
คุณณัฐวรรธน์ อนันทรังสรรค์
339/388 วิวทะเลจอมเทียน คอนโดฯ
ถ.ทัพพะยา ต.หนองปรือ
อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150
 
 
0 #25 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายชูสิริ สุวรรณศรี 2015-07-21 10:12
นายชูสิริ สุวรรณศรี
14 ซอยน้อมจิต ริมคลองประปา
บางซื่อ กรุงเทพฯ
10800
 
 
0 #26 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายชูสิริ สุวรรณศรี 2015-07-21 10:13
ขอมาเพื่อไว้ศึก ษาครับ
 
 
0 #27 ขอรับหนังสือกรณ ีพระธรรมกายคุณอรวรรณ หูมวงศ์ 2015-07-21 13:55
บ้านเลขที่ 5/730 หมู่ 10
ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120
 
 
0 #28 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณอรวรรณ หูมวงศ์ 2015-07-21 14:06
บ้านเลขที่ 5/730 หมู่ 10 
ถนนสามัคคี ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด 
จ.นนทบุรี 11120
(คอมเม้นต์อีกครั้ง แก้ไขชื่อหนังสื อ ของคอมเม้นต์ที่ แล้วนะคะ)
 
 
0 #29 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายสุริยะ ธรรมลังกา 2015-07-21 16:00
คุณสุริยะ ธรรมลังกา
127/1 หมู่ 9 ต.สระสี่มุม
อ.กำแพงแสน
จ.นครปฐม 73140
 
 
0 #30 ขอรับสื่อธรรมะฯคุณ สุรชัย บุญสาย 2015-07-22 00:31
ขอรับสื่อธรรมะ กรณีธรรมกาย

คุณ สุรชัย บุญสาย
15/650 หมู่ 10 ซ.ด่านสำโรง 62
หมู่บ้านกัญญาเฮ้าส์ ถ.สุขุมวิท 113
ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง
จ.สมุทรปราการ 10270
 
 
0 #31 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายสุรสิทธิ์ มานาดี 2015-07-22 15:21
คุณสุรสิทธิ์ มานาดี
456/76 ม.7 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
 
 
0 #32 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณสิทธิโชค ศรีไทย 2015-07-22 19:01
เดอะลิ้งก์ สุขุมวิท64
เลขที่ 118/4 ซ.สุขุมวิท64
บางจาก พระโขนง
กทม.10260
 
 
0 #33 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณ อรณิชา บุญสัมพันธ์กิจ 2015-07-22 22:36
คุณ อรณิชา บุญสัมพันธ์กิจ
70/17 ถ.ปากนคร
ต. คลัง อ.เมือง
จ. นครศรีธรรมราช 80000
 
 
0 #34 กรณีธรรมกายคุณธีระยุทธ วานิชชัง 2015-07-23 08:28
ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกาย ฉบับเพิ่มเติม-จัดอันดับใหม่

คุณธีระยุทธ วานิชชัง
5/45 ม.ปริญญดาแจ่มจันทร์
ถ.เกษตรนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ10230
 
 
0 #35 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณ เพ็ญนภา แสนยานุสิน 2015-07-23 10:25
คุณเพ็ญนภา แสนยานุสิน
63/10 หมู่ 6
ต.บางกระเจ้า อ.เมือง
สมุทรสาคร 74000
 
 
0 #36 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายวาสิตา ลิ่มนิธิกานต์ 2015-07-23 11:48
คุณวาสิตา ลิ่มนิธิกานต์
1145/29 ถ.ราชดำเนิน
ต.คลัง อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช
80000
 
 
0 #37 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายกิตติ บุญสัมพันธ์กิจ 2015-07-23 16:44
คุณ กิตติ บุญสัมพันธ์กิจ
1192 ถ.ราชดำเนิน
ต.คลัง. อ.เมือง
จ.นครศรีธรรมราช 80000
 
 
0 #38 ขอรับสื่อธรรมะก รณีธรรมกายคุณสงวนศรี ตรีเทพประติมา 2015-07-24 10:56
ขอรับสื่อธรรมะกรณีธรรมกาย
คุณสงวนศรี ตรีเทพประติมา
 
 
0 #39 ขอรับหนังสือธรร มกายคุณนงนุช ธนาจิตร 2015-07-24 12:48
ขอรับหนังสือธรร มกาย
คุณนงนุช ธนาจิตร
73/1-2ลอยเคราะห
ต.ช้างคลาน
อ.เมือง ชม.
50100
 
 
0 #40 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณวาสนา บำรุงสุข 2015-07-24 12:49
8/83 อาคารโนเบิ้ลรีฟอร์ม
ถนนพหลโยธินซอย7
แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท
กรุงเทพฯ10400
 
 
0 #41 ขอรับสื่อธรรมะคุณสมพร 2015-07-24 15:07
ขอรับหนังสือกรณีธรรมกาย

คุณสมพร เจริญสุข
21/15 ซ. พัฒนสิน
ถ นางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ
เขตสาทร กรุงเทพ
10120
 
 
0 #42 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายนายถนอม อธิการโกวิทย์ 2015-07-24 20:17
คุณถนอม อธิการโกวิทย์
45/18 ซ.คู้บอน41ถ.คู้บอน
แขวงสามวาตะวันตก
เขตคลองสามวา
กรุงเทพฯ 10510
 
 
0 #43 ขอรับสื่อกรณีธร รมกายหยก สายน้ำทิพย์ 2015-07-25 08:22
คุณสายน้ำทิพย์ วชิระจารุอัง[ce nsored]ร

580/63 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1
แขวง บางซื่อ เขต บางซื่อ
กรุงเทพฯ
10800
 
 
0 #44 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายนันธวุฒิ ลีอมรสิริ 2015-07-25 10:35
นันธวุฒิ ลีอมรสิริ
โครงการปริญญาโทสาขาบริหารธุกิจภาคค่ำ
คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
50. ถ.งามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพ ฯ 10900
 
 
0 #45 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายสรรสุดา ชลมูสิก 2015-07-25 13:03
คุณ สรรสุดา ชลมูสิก
96/ 343 ฟลอร่าวิลล์ปาร์คซิตี้
ซอย พีโอนี6
ถนน สุวินทวงศ์
ลำผักชี
หนองจอก
กทม10530
 
 
0 #46 ขอรับสื่อธรรมะค รับธีรวุฒิ ชลศึกษ์ 2015-07-25 20:20
คุณ ธีรวุฒิ ชศึกษ์
วัดป่านานาชาติ เลขที่ 181 หมู่ 7
ต. บุ่งหวาย. อ. วารินชำราบ
จ. อุบลราชธานี 34310
 
 
0 #47 ขอรับสื่อธรรมะจิตรา ชลัมพุช 2015-07-25 20:26
คุณจิตรา ชลัมพุช
81/3 ซอยชยาง[censore d]ร 4 ถนนชยาง[censored]ร
ต.ในเมือง อ.เมือง
จ.อุบลราชธานี 34000
 
 
0 #48 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณสำราญ วิจิตรพันธ์ 2015-07-25 23:44
คุณสำราญ วิจิตรพันธ์
ศูนย์วิจัยอาหารสัตว์ขอนแก่น
ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น
40260
 
 
0 #49 ขอรับหนังสือกรณ ีธรรมกายคุณ ชาคริต โคกทวีเกียรติ 2015-07-26 23:53
ขอรับหนังสือกรณีธรรมกาย
คุณ ชาคริต โคกทวีเกียรติ
298/154 ถ. พิษณุโลก
เขต ดุสิต
กรุงเทพมหานคร 10300
 
 
0 #50 ส่งหนังสือแล้วanalayaa 2015-09-17 15:38
ได้ส่งหนังสือให ้รายชื่้อด้านล่ างเรียบร้อยแล้ว คะ หนังสือนี้หมดแล ้ว ไม่มีแจกแล้วคะ :lol:
 

จำนวนผู้ชม

เรามี 187 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

สถิติ

สมาชิก : 1189
Content : 271
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2623348

Login หรือ สมัครสมาชิก