สังวร ๕

ธรรมเทศนา โดยพระครูธรรมธรสุมนต์ นนฺทิโก  (เจ้าอาวาสวัดจากแดง จ.สมุทรปราการ) เรื่อง สังวร ๕ ซึ่งท่านได้แสดงในงานบรรยายธรรม ณ องค์การพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๘

ซีดีนี้ได้ตัดแบ่งเป็นตอนสั้นๆ ตอนละประมาณ ๑๕ นาที รวม ๒๑ ตอนติดต่อกัน  โดยท่านพระครูสุมนต์ได้บรรยายถึงสังวร ๕

สังวร หมายถึงการสำรวมระมัดระวังรักษาไม่ล่วงละเมิด  สังวร ๕ จึงหมายถึง การสำรวมระวังรักษาไม่ล่วงละเมิดใน

๑. ปาฏิโมกข์ (ปาติโมกข์สังวรศีล) ศีลที่พระสงฆ์ต้องรักษามี ๒๒๗ ข้อ  แต่ในที่นี้เป็นการแสดงธรรมให้ฆราวาสฟัง ท่านจึงเน้นเพียงศีลของคฤหัส คือศีล ๕ เท่านั้น
๒. สติ (สติสังวร)
๓. ปัญญาญาณ (ญาณสังวร)
๔. ความเพียร (วิริยะสังวร) และ
๕. ขันติ (ขันติสังวร)

การศึกษาเรื่องสังวร ๕ นี้ จึงควรฟังโดยต่อเนื่องติดต่อกันเริ่มตั้งแต่ตอนที่ ๑ เป็นต้นไป

ได้รับต้นฉบับซีดีเป็นธรรมบรรณาการจาก วัดจากแดง ต.ทรงคนอง อ. พระประแดง จ.สมุทรปราการ โทร. ๐๒ ๔๖๒๕๙๒๘  ขอขอบพระคุณ และอนุโมทนาบุญมา ณ ที่นี้

 

ปาฏิโมกขสังวร_๑
ปาฏิโมกขสังวร_๒
ปาฏิโมกขสังวร_๓
ปาฏิโมกขสังวร_๔
ปาฏิโมกขสังวร_๕
ปาฏิโมกขสังวร_๖
ปาฏิโมกขสังวร_๗
ปาฏิโมกขสังวร_๘
สติสังวร_ญาณสังวร_๑
สติสังวร_ญาณสังวร_๒
สติสังวร_ญาณสังวร_๓
สติสังวร_ญาณสังวร_๔
สติสังวร_ญาณสังวร_๕
สติสังวร_ญาณสังวร_๖
สติสังวร_ญาณสังวร_๗
สติสังวร_ญาณสังวร_๘
วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๑
วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๒
วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๓
วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๔
วิริยะสังวร_ขันติสังวร_๕

Comments   

+2 # @ คุณ Yushinanalaya 2011-06-09 13:36
:-)
Reply | Reply with quote | Quote
+2 # ขอพระคุณครับyushin 2011-06-07 11:24


:D

ขอบพระคุณครับพี่ analaya
Reply | Reply with quote | Quote

Add comment


Security code
Refresh

Users
3660
Articles
271
Articles View Hits
3239228