ธรรมะอารมณ์ดีกับภาพปริศนาธรรม....ว่าด้วยธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน

 
ธรรมะอารมณ์ดีกับภาพปริศนาธรรม....ว่าด้วยธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน….....โดยวิรังอง ทัพพะรังสี

ธรรมะอารมณ์ดีกับภาพปริศนาธรรม....

 

** บางคู่อยู่กันด้วยความเหมือน...ความเหมือนมี ๒ ประเภท คือ ๑. คู่ที่มีโลภะ โทสะ โมหะ อันเป็นอกุศลจิตเสมอเหมือนกัน...ยังผลให้อยู่ด้วยกันแล้วมีทุกข์มาก และ๒. คู่ที่มี ศีล ศรัทธา จาคะ ปัญญา อันเป็นกุศลจิต (เจตสิก)เสมอกัน ย่อมยังผลให้ชีวิตคู่มีทุกข์ทางใจน้อย

 

** บางคู่อยู่ด้วยกันด้วยความต่าง ว่าโดยธรรมแล้วคือ...รูป (กาย) และ นาม (จิตและเจตสิก) รูปและนามเป็นสภาพธรรมที่ต่างกัน  แต่ประกอบอยู่ด้วยกันในสัตว์ที่มีชีวิตทั้งหลาย ผู้ที่เจริญวิปัสสนาจนมีญาณหยั่งรู้ลักษณะความแตกต่างของรูป และนามได้ เรียกได้ว่าได้วิปัสสนาญาณที่ ๑ คือ นามรูปปริจเฉทญาณ

 

** แต่ถึงไม่มีคู่ก็ยังใช้ได้ ไม่ไร้ค่าหรอก....ว่าโดยธรรมแล้ว...ไม่เพียงว่าแค่ยังใช้ได้แต่ใช้ได้ดีมากๆ และประเสริฐสุด ได้แก่…เอกัคคตาจิต คือสภาพที่จิตมีความตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียว (สมาธิ) ซึ่งมีทั้ง ๑. โลกียสมาธิ (เอกัคคตาเจตสิกที่ประกอบในกุศลจิต) อันเป็นธรรมที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยภพ และภูมิ และ ๒. โลกุตตรสมาธิ (เอกัคคตาเจตสิกที่ประกอบในอริยมัคคจิต) อันเป็นธรรมที่เป็นไปเพื่อพ้นจากวัฏฏะ ได้แก่ มรรค ๔ ผล ๔ นิพพาน ๑

 

https://www.facebook.com/notes/วิรังรอง-ทัพพะรังสี-wirangrong-dabbaransi/ธรรมะอารมณ์ดีกับภาพปริศนาธรรมว่าด้วยธรรมที่เหมือนกันและแตกต่างกัน/415334588551753

 

 

ขอบคุณภาพประกอบธรรมะจาก:  SiamBags และ ภัทราภรณ์ ศรีศาลา

 

 

Add comment


Security code
Refresh

Users
3737
Articles
271
Articles View Hits
3315067