วิปัสสนาภูมิ
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 1
แย่ดีที่สุด 

vipassanapoom

วิปัสสนาภูมิ

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ได้ทรงสละพระองค์ในการบำเพ็ญเพียรถีงสี่อสงไขย์แสนมหากัปป์ เพราะทรงมีพระราชหฤทัยในอันที่จะนำสัตว์โลกทั้งหลายออกจากทุกข์ในสังสารวัฎฎ์ การที่จะตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของพระองค์มีพระปัญญคุณ พระบริสุทธิคุณ และพระมหากรุณาธิคุณได้นั้น คงไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐไปกว่าการที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้เดินตามปฎิบัติตาม มรรคาแห่งธรรมที่พระองค์ทรงวางไว้ เพื่อออกจากสังสารทุกข์ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา

พระองค์ทรงแสดงพุทธพจน์ไว้ว่า ? ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์แห่งเหส่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกช์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปัฎฐานสี่ประการ

หนังสือ ? วิปัสสนาภูมิ ? เล่มนี้ ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่พุทธบริษัทผู้จักดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาเพื่อก้าวพ้นจากสังสารวัฎฎ์ จะได้ใช้เป็นหลักในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐานสี่

หนังสือเล่มนี้พิมพ์มาแล้วทั้งหมดห้าครั้ง ( ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๕ ) 
หนังสือขนาด ๗x๑o.๕นิ้ว หนา ๒o๘หน้า


ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

 
buddhism051.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2610954

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์