× เรื่องเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา หรือเรื่องธรรมะอื่นๆ

มีมั้ย!แจกหนังสือ หรือบทสวดพระอภิธรรมในงานศพ

24 Nov 2011 14:35 #117 by รัตนา
มีความคิดที่จะพิมพ์บทสวดพระอภิธรรม (ที่ใช้สวดในงานศพ) พร้อมคำแปล เวลาพระสวด ฆราวาสจะได้ฟังไป สวดตามไป หรือดูคำแปลไป ซึ่งรู้สึกดีจริง ๆ แต่พี่สาวเคยแย้งว่า "ไม่มีใครเขาทำกันหรอก ให้ไปศึกษาให้ดีก่อนที่คิดจะพิมพ์ ไม่ยังงั้นเขาจะเรียกไปฟังพระสวดอภิธรรม ไม่ใช่ไปสวดพระอภิธรรม"
The following user(s) said Thank You: analaya

Please Log in or Create an account to join the conversation.

29 Nov 2011 04:13 #118 by analaya

มีความคิดที่จะพิมพ์บทสวดพระอภิธรรม (ที่ใช้สวดในงานศพ) พร้อมคำแปล เวลาพระสวด ฆราวาสจะได้ฟังไป สวดตามไป หรือดูคำแปลไป ซึ่งรู้สึกดีจริง ๆ แต่พี่สาวเคยแย้งว่า "ไม่มีใครเขาทำกันหรอก ให้ไปศึกษาให้ดีก่อนที่คิดจะพิมพ์ ไม่ยังงั้นเขาจะเรียกไปฟังพระสวดอภิธรรม ไม่ใช่ไปสวดพระอภิธรรม"เรียนคุณรัตนาค่ะ

การที่คุณรัตนามีความประสงค์จะจัดพิมพ์บทสวดพระอภิธรรมบาลแปลไทยเพื่อแจกให้ผู้ที่มาร่วมงานสวดพระอภิธรรม(งานศพ) นั้น มีความเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีมีประโยชน์ น่าอนุโมทนา และควรสนับสนุนเป็นอย่างยิ่งค่ะ ไม่เพียงเฉพาะพระอภิธรรมเท่านั้น แต่ในบรรดา ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ์อันเป็นคำสั่งสอนของพระพุทธองค์นั้่นเปรียบเสมือนน้ำใสสะอาดบริสุทธิ์ หากผู้ใดนำมาศึกษา แล้วน้อมเข้าใส่ตน ย่อมยังความเจริญมาสู่ผู้นั้น

แต่การแจกบทสวดพระอภิธรรมในงานสวดพระอภิธรรมควรชี้แจงให้ผู้มาร่วมงานศพทราบว่า เจ้าภาพได้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดพระอภิธรรม ดังนั้นบทสวดที่แจกให้นั้่นก็เพื่อให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ทราบถึงประวัติ ได้สวดตามในใจ และทราบคำแปล มิได้ให้ผู้มาร่วมงานศพเปล่งเสียงสวดหรืออ่านภาษาบาลีพร้อมๆ กับพระสงฆ์ที่กำลังสวดค่ะ


เคยไปงานสวดพระอภิธรรมศพที่วัดมเหยงคณ์เป็นเจ้าภาพ ท่านเจ้าอาวาสวัดมเหยงคณ์ คือพระครูเกษมธรรมทัต ท่านจัดให้มีการสวดมนต์ทำวัตรเย็นพร้อมกันทั้งพระภิกษุและผู้ที่มาร่วมงาน แล้วมีการแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อให้ญาติโยมได้ฟังธรรม แล้วพระภิกษุสงฆ์สวดพระอภิธรรม หลังจากนั้นก็มีการเจริญภาวนา นี้นับว่าครบเครื่อง ซึ่งโดยส่วนตัวแล้วก็ตั้งใจว่าหากสิ้นลมไป ถ้าผู้ที่อยู่เบื้องหลังจัดงานศพให้อย่างนี้ก็คงจะดี เป็นประโยชน์ เป็นบุญเป็นกุศล สำหรับผู้่ที่ได้มาร่วมงาน

อนาลยาเองนั้น ยอมรับว่าปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้สวดมนต์ทำวัตรเช้าเย็นเต็มบทสวด แต่มักจะสวดพระธรรมหมวดคำสอน เช่น พระอภิธรรม คัมภีร์มหาปัฏฐาน โอวาทปาติโมกข์ อุปกิเลส ๑๖ เป็นต้น มากกว่าค่ะ ซึ่งบทสวดดังกล่าวก็สวดได้ตลอดเวลา ขับรถ หรือเดินทางไปไหนๆ ก็สวดได้ ตัดต้นไม้ รดน้ำต้นไม้ก็สวดได้

จึงขออนุโมทนาในกุศลจิต ในความคิดริเริ่มที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะเผยแผ่คำสอนของพระพุทธองค์ให้สาธุชนมีความรู้ความเข้าใจในพระธรรมอันประเสริฐนี้ค่ะ

คุณรัตนาจะจัดพิพม์เมื่อไรกรุณาบอกด้วยค่ะ จะขอร่วมบุญด้วย เพื่อที่จะได้นำมาแจกให้สมาชิกในเว็ปไซต์นี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

อนาลยา

Please Log in or Create an account to join the conversation.

05 Dec 2011 12:20 #126 by รัตนา
อ่านตอบกระทู้จากอนาลยาแล้ว รู้สึกมั่นใจ และจะรีบดำเนินการจัดพิมพ์ และเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะแจ้งข่าวบอกกลุ่มเพื่อน ๆ อนาลยา นำไปเผยแผ่ค่ะ

Please Log in or Create an account to join the conversation.

06 Dec 2011 13:46 #127 by analaya

อ่านตอบกระทู้จากอนาลยาแล้ว รู้สึกมั่นใจ และจะรีบดำเนินการจัดพิมพ์ และเมื่อพิมพ์เสร็จแล้วจะแจ้งข่าวบอกกลุ่มเพื่อน ๆ อนาลยา นำไปเผยแผ่ค่ะ


ขอร่วมจัดพิพม์ด้วยได้หรือไม่คะ

อนาลยา

Please Log in or Create an account to join the conversation.

07 Dec 2011 15:25 - 07 Dec 2011 15:26 #129 by รัตนา
ยินดีคะ และขออนุโมทนา ตอนนี้กำลังติดต่อสำนักพิมพ์ อาจจะช้าหน่อยเพราะไม่มีประสบการณ์ในการจัดพิมพ์หนังสือ และที่สำคัญต้องส่งต้นฉบับให้ผู้รู้(ทั้งพระเถรานุเถระและฆราวาส รวมทั้งกลุ่มเพื่อนอนาลยา) ตรวจสอบก่อน ถ้าเสร็จสมบูรณ์แล้วจะส่งข่าวให้ทราบ ก่อนจัดพิมพ์นะคะ

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.694 seconds
Users
2255
Articles
271
Articles View Hits
2939286