× เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม

พึงคบสหายผู้ประเสริฐสุดเสมอกัน

25 Jun 2011 15:43 - 25 Jun 2011 15:46 #97 by yushin


ในชีวิตประจำวันย่อมปฏิเสธไม่ได้ว่า ไม่มีใครที่ไม่มีเพื่อนมีด้วยกันทั้งนั้น ขึ้นอยู่

กับว่าจะเป็นเพื่อนประเภทใดสำหรับเพื่อนที่ดีหรือ มิตรที่ดี เป็นบุคคลผู้ประกอบ

ด้วยคุณธรรมมี ศรัทธา ศีล ปัญญา เป็นต้น สามารถแนะนำประโยชน์ในโลกนี้

ประโยชน์ในโลกหน้าและประโยชน์อย่างสูงสุด ได้บุคคลผู้เป็นกัลยาณมิตร

สูงสุด คือ พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

เป็นความจริงที่ว่าบุคคลที่เราคบนั้นเป็นส่วนที่จะทำให้ชีวิตของเราเป็นไปใน

ทางกุศล หรือ ทางอกุศล เป็นไปในทางเสื่อมหรือเป็นไปในทางเจริญ ได้ดังนั้น

การได้คบเพื่อนที่ดีซึ่งเป็นเพื่อนที่ทำให้เราได้เข้าใจธรรมเพิ่มขึ้น เป็นเพื่อนที่แนะ

นำให้เราตั้งอยู่ในกุศลธรรม แนะนำให้เห็นโทษของอกุศลแล้วให้ออกจากอกุศล นั้น

จึงเป็นไปเพื่อความเจริญขึ้นของปัญญา{สูงสุดคือการดับกิเลส พ้นจากทุกข์ทั้งปวง}

และกุศลธรรมประการอื่น ๆ ก็ย่อมจะเจริญขึ้นตามระดับของความเข้าใจด้วย

ไม่พบกับความเสื่อมเลย


powerlife.fix.gs
The following user(s) said Thank You: analaya

Please Log in or Create an account to join the conversation.

25 Jul 2011 15:30 #108 by ปิ่นฟ้า
:) สาธุ สาธุ อนุโมทนามิกับข้อความดี ๆ ที่นำมาแบ่งปันกันค่ะ:)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

27 Jul 2011 14:54 #109 by analaya

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.189 seconds
Users
1703
Articles
271
Articles View Hits
2859550