× เรื่องเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักธรรม

รู้เตือนตนด้วยสติ

19 Jul 2011 05:03 - 19 Jul 2011 05:10 #101 by yushin


สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดล้วนนิ่มนวลอ่อนโยนและถ่ายเทจงอย่าใช้คำว่าอยู่เพื่อโปรดสัตว์ ตราบเท่าที่ท่านยังไม่สามารถโปรดตัวท่านเอง{จงเป็นแสงสว่าง}ของตัวเอง สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นประธาน มีใจเป็นหัวหน้าทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจ - ใจจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดจงรักษาใจให้ดี บำเพ็ญไม่ต้องจ่ายเงินตราไม่ต้องเที่ยวแสวงหาและได้มาด้วยความเพียรที่หยุดแสวงหาแล้วเท่านั้น ความเพียรที่ทำได้ถึงจุดย่อมสามารถสัมผัสอารมณ์ที่สุขแท้ได้ในทุกสถานที่และทุกเวลา ความทุกข์ทางกายก็จะไม่เกิด ความทุกข์ทางใจก็ดับหาย{จงสลัดอดีตที่เป็นความทุกข์ไปเสีย}คนที่พูดมากจิตไม่ว่าง คนที่จิตว่างไม่คุยนานใช้ชีวิตเรียบง่ายกาย - ใจผ่องใส ไม่ฉาบฉวยปรุงแต่ง - ไม่สับสนว้าวุ่นจิตอยู่ที่จิตของตัวกุศลถ่องแท้อยู่จิต มิใช่วุ่นวายที่ตัวการประพฤติตนด้วยคุณธรรมจิตก็โล่งสบายเป็นสุขการกระทำที่ฝืนมโนธรรมจิตย่อมทุกข์สับสนวุ่นวาย{อย่าให้จิต}ของท่านเดือดร้อนถ้าเดือดร้อนก็มีแต่จะทุกข์ใจพืชพันธุ์ใดที่มนุษย์หว่านลงไปก็จะเก็บเกี่ยวได้ผลชนิดนั้น{การข่มใจไม่}แก้แค้นคือชัยชนะ จงซึมซาบในความจริงประการหนึ่งว่าไม่ว่าสภาพของท่านจะขมขื่นท่านก็จะต้องต่อสู้อย่างดีที่สุดท่านจะต้องทำให้ดีที่สุดเท่าที่ท่านจะทำได้ ขอจงสร้างใจสะอาดภายในของท่าน{กุญแจที่จะนำท่านไปสู่ความสุข}คือความสามารถเอาชนะใจตัวเองได้ อิทธฤทธิ์จะแพ้บุญญฤทธิ์ - บุญญฤทธิ์จะแพ้กรรมฤทธิ์

powerlife.fix.gs
The following user(s) said Thank You: ปิ่นฟ้า

Please Log in or Create an account to join the conversation.

24 Jul 2011 05:39 #106 by ปิ่นฟ้า
:) สาธุ สาธุ จริงแท้ที่สุดเลยค่ะ อนุโมทนาด้วยนะคะ:)

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.403 seconds
Users
2256
Articles
271
Articles View Hits
2939388