× เรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม คำสอนในทางพระพุทธศาสนา

ชีวิตที่ได้รับการพัฒนา? แล้วอย่างไรที่เรียกว่าชีวิตที่พัฒนาแล้ว?

02 Feb 2011 08:32 #38 by peen
มีหลายคนถามดิฉันว่า เราเกิดมาเพื่ออะไรกัน....? หน้าที่ของเราหลังจากเกิดมาเป็นมนุษย์แล้วคืออะไร
บางคนก็บอกว่า เรียน แล้วก็ทำงาน หาเงิน สร้างฐานะ มีครอบครัว...ฯลฯ...นี่หรือ คือสิ่งที่เราควรทำ...?
เมื่อเราเติบโตขึ้น ก็หวังที่จะพัฒนาตนให้ได้ชื่อว่าเป็นผู้ที่พัฒนาแล้ว แสวงหาความรู้ ในระดับ ป.ตรี,โท,เอก เรียนสูงๆเพื่อที่จะได้มีงานทำดีๆ มีตำแหน่งหน้าที่สูงๆ เขาเหล่านั้น เมื่อได้ตามที่ตั้งใจแล้ว ก็กระหยิ่มใจว่า ตนเป็นผู้ที่พัฒนา ชีวิตของเขาได้รับการพัฒนาสูงกว่าผู้อื่นแล้ว..อย่างนี้เป็นตน
คุณผู้อ่าน หละค่ะ คิดว่าชีวิตที่ได้รับการพัฒนานั้นเป็นอย่างไร ..? แล้วทำอย่างไรชีวิตของเราจึงจะได้ชื่อว่าเป็นชีวิตที่พัฒนาแล้ว..? เป็นชีวิตที่ตนกล้าบอกผู้อื่นได้อย่างเต็มปากเต็มคำด้วยความภาคภูมิใจว่า ....ฉันเกิดมาเป็นมนุษย์ มีบุญได้มาพบพระพุทธศาสนาแล้ว ฉันทำประโยชน์ให้แก่ชีวิตของฉันได้แล้ว การเกิดของฉันไม่สูญเปล่าเลย...อย่างนี้เป็นต้น
ขอความรู้จากท่านผู้อ่านทุกท่านด้วยน่ะค่ะ ขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านล่วงหน้าค่ะ

Please Log in or Create an account to join the conversation.

12 Apr 2011 08:10 #50 by chupark
ชีวิตในทัศนะนี้คงหมายถึงจิต จิตที่ได้พัฒนาแล้วคือจิตที่ไม่ตกต่ำแน่แท้ พัฒนาโดยใช้ธรรมะของพุทธองค์ จิตที่พัฒนาแล้วคือจิตของพระอาริยะบุคคล นับแต่โสดาเป็นต้นไป เอาสั้นๆง่ายๆ

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 1.525 seconds
Users
2256
Articles
271
Articles View Hits
2939418