Up

056 มงคลจักรวาลใหญ่

056 มงคลจักรวาลใหญ่
056_mongkol-jak-krawal.mp3
File Size:
1.37 MB
Date:
06 October 2010

คำแปลมงคลจักรวาลใหญ่

ด้วยอานุภาพแห่งพระมหาปุริสลักษณะ ๓๒ ประการ แห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เป็นพระอรหันต์ผู้ตรัสรู้ชอบโดยพระองค์เอง ผู้มีบุญญาธิการอันกำหนดมิได้

ด้วยพระฤทธิ์อันใหญ่ และพระคุณอันใหญ่ สำเร็จด้วยพระสิริ พระปัญญาเป็นเครื่องตั้งมั่น พระปัญญาเป็นเครื่องรู้ พระเดชและพระชัย ผู้สามารถห้ามสรรพอันตราย

ด้วยอานุภาพแห่งอนุพยัญชนะ ๘๐

ด้วยอานุภาพแห่งมงคล ๑๐๘ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระรัศมีมีพรรณ ๖ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเกตุมาลา

ด้วยอานุภาพแห่งพระบารมี ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระอุปปารมี ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระปรมัตถปารมี ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งศีล สมาธิ ปัญญา

ด้วยอานุภาพแห่งพระพุทธรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสังฆรัตนะ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเดช

ด้วยอานุภาพแห่งพระฤทธิ์

ด้วยอานุภาพแห่งพระกำลัง

ด้วยอานุภาพแห่งพระเญยยธรรม

ด้วยอานุภาพแห่งพระธรรมขันธ์ ๘ หมื่น ๔ พัน

ด้วยอานุภาพแห่งโลกุตตรธรรม ๙ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งอริยมรรค ๘ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่พระสมาบัติ ๘ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระอภิญญา ๖ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณในสัจจะ ๔

ด้วยอานุภาพแห่งพระญาณมีกำลัง ๑๐ ประการ

ด้วยอานุภาพแห่งพระสัพพัญญุตญาณ

ด้วยอานุภาพแห่งพระเมตตา พระกรุณา พระมุทิตา พระอุเบกขา แห่งพระปริตรทั้งปวง

ด้วยอานุภาพแห่งอันระลึกถึงพระรัตนตรัย

แม้เหล่าโรค โศก อุปัทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปยาส ทั้งปวง

ของท่าน จงสิ้นสูญไป แม้เหล่าอันตรายทั้งปวง จงสิ้นสูญไป

สรรพดำริทั้งหลายของท่านจงสำเร็จด้วยดี

ความเป็นผู้มีอายุยืนจงมีแก่ท่าน

ท่านจงเป็นผู้มีความพร้อมเพรียงด้วยความเป็นอยู่สิ้น ๑๐๐ ปี ทุกเมื่อ

เทพเจ้าทั้งหลาย ผู้คุ้มครองสถิตย์อยู่ในอากาศและบรรพตไพรสณฑ์ ภูมิสถาน แม่น้ำคงคามหาสมุทร จงตามรักษาท่านทั้งหลายทุกเมื่อ เทอญฯ

 

License Agreement

กรุณาอ่านก่อน แล้วจึงทำเครื่องหมายในช่องสี่เหลี่ยมด้านล่างซ้ายมือหน้าข้อความ   "I agree to the terms listed above"  แล้วจึงกด download ค่ะ

  1. อนุญาตให้ดาวน์โหลด เผยแผ่ต่อ และแบ่งปันได้โดยไม่จำกัด 
  2. ไฟล์ทั้งหมดในเว็ปไซต์ analaya.com จัดทำขึ้นเพื่อเผยแผ่เป็นธรรมทานเท่านั้น ห้ามนำไปจำหน่าย เรื่ยไร หรือนำไปใช้เพื่อการค้า
  3. analaya.com ไม่มีส่วน และไม่รับผิดชอบต่อการนำไปแก้ไข ดัดแปลง  ทำรีมิกซ์ หรือต่อเติมต่างๆ ไม่ว่าจะด้วยวิธีใด และการกระทำเหล่านั้นควรได้รับอนุญาตจากเจ้าของเนื้อหานั้นๆก่อน
  4. คอมเมนต์ด้านล่างมีไว้ให้ มิใช่เป็นการบังคับให้คอมเมนท์ก่อนหรือหลังดาวน์โหลด แต่มีไว้เพื่อให้ท่านที่ต้องการคอมเมนท์เพื่อแสดงความเห็นหรือให้คำแนะนำเท่านั้น
  5. สำหรับสมาชิกเว็ปไซต์อนาลยา เมื่อกรอกคอมเมนท์ จะไม่ต้องกรอก email address เพราะได้แจ้ง email address  ไว้ตอนสมัครแล้ว เฉพาะบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกจึงจะต้องใส่ email address ก่อนจึงจะคอมเมนต์ได้ซึ่งเป็นระบบการป้องกันแสปมต่างๆ แต่คุณไม่ต้องกังวลว่า email address ของคุณจะปรากฏต่อสายตาคนทั่วไป เพราะมีเพียง admin เท่านั้นที่จะเห็น email address ของคุณ
  6. การทำเว็ปนี้และการเปิดโอกาสให้ download อย่างอิสระนี้ ยังคงเป็นเจตนารมณ์ที่ตั้งใจให้เป็นธรรมทานจริงโดยมิได้หวังผลตอบแทนใดๆ ส่วนการกรอกรายละเอียดต่างๆ สำหรับท่านที่ไม่ใช่สมาชิกนั้นก็มีความจำเป็นเพื่อรักษาความปลอดภัยสถานเดียวโดยไม่มีเจตนาจะใช้ข้อมูลของท่านไปในทางแสวงหาผลประโยชน์ใดๆค่ะ
I agree to the terms listed above
 
 
Powered by Phoca Download
Users
2623
Articles
271
Articles View Hits
2986668