Up

พระธรรมเทศนาหมวดกรรมฐาน ๗ (๒๕๔๘)

435_ขั้นตอนการเจริญวิปัสสนา P 8-5-48
436_เป็นสิ่งที่หาได้ยากในโลก 9-5-48
437_วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน 17 ม.ค.2547
438_อาการของปิติ และนิมิต 12-5-48
439_พึงสำรวมระวังรักษาจิต 13-5-48
440_การเจริญสติกับชีวิตการงาน 14-5-48
443_จิต เจตสิก รูป นิพพาน 18-11-2547
445_โพชฌงค์ 7 องค์แห่งความตรัสรู้ 21-5-2548
446_สมถะคู่วิปัสสนา 4 มิ.ย.2548
447_วิถีแห่งความรู้แจ้ง 9 มิ.ย.2548
 
 
Powered by Phoca Download
Users
3547
Articles
271
Articles View Hits
3197226