องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงสละพระองค์ในการบำเพ็ญเพียรถีงสี่อสงไขย์แสนมหากัป เพราะทรงมีพระราชหฤทัยในอันที่จะนำสัตว์โลกทั้งหลายออกจากทุกข์ในสังสารวัฎ การที่จะตอบแทนพระคุณอันประเสริฐของพระองค์มีพระปัญญคุณ พระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณได้นั้น คงไม่มีสิ่งใดที่จะประเสริฐไปกว่าการที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้เดินตามปฎิบัติตาม มรรคาแห่งธรรมที่พระองค์ทรงวางไว้ เพื่อออกจากสังสารทุกข์ตามที่พระองค์ทรงปรารถนา พระองค์ทรงแสดงพุทธพจน์ไว้ว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย หนทางนี้เป็นที่ไปอันเอก เพื่อความบริสุทธิ์แห่งเหส่าสัตว์ เพื่อล่วงความโศกและปริเทวะ เพื่อความดับสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื่อบรรลุธรรมที่ถูกต้อง เพื่อทำให้แจ้งซึ่งพระนิพพาน หนทางนี้ คือ สติปัฎฐานสี่ประการ
 
หนังสือวิปัสสนาภูมิเล่มนี้ถือว่าเป็นประโยชน์ในการที่พุทธบริษัทผู้จักดำเนินตามรอยบาทของพระศาสดาเพื่อก้าวพ้นจากสังสารวัฎจะได้ใช้เป็นหลักในการปฎิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวมหาสติปัฎฐานสี่ 
 
หนังสือเล่มนี้พิมพ์ครั้งแรก พฤษภาคม ๒๕๓๕
ขนาด ๗ x ๑๐.๕ นิ้ว หนา ๒๐๘ หน้า
 
คลิ๊กที่รูปสี่เหลี่ยมมีลูกศรมุมขวาบนหนังสือเพื่อดาวน์โหลดจาก Google
 
 

ชมวิดีโอพระธรรมเทศนาหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี ทางช่องยูทูป

ชมวิดีโอพระธรรมเทศนาหลวงพ่อสุรศักดิ์ เขมรังสี

Add comment


Security code
Refresh

Users
3737
Articles
271
Articles View Hits
3315018