ชุมนุมเทวดา
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

ชุมนุมเทวดา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 8
แย่ดีที่สุด 

IMG_7772

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ


บทสวดมนต์ชุมนุมเทวดา เป็นบทอัญเชิญเหล่าเทพเจ้าทั้งหลาย ซึ่งสถิตย์อยู่โดยรอบจักรวาฬ ในสวรรค์ชั้นกามภพก็ดี รูปภพก็ดี และภุมมเทวดาซึ่งสถิตย์อยู่ในวิมานหรือยอดภูเขาและหุบผา ในอากาศ ในเกาะ ในแว่นแคว้น ในบ้าน ในต้นไม้และในป่าชัฏ ในเรือน และในไร่นาก็ดี  ตลอดถึงยักษ์ คนธรรพ์ นาคราชทั้งหลายซึ่งสถิตย์อยู่ในนำ้หรือบนบก และที่อันไม่เรียบราบก็ดี อยู่ในที่ใกล้เคียงก็ดี จงมาประชุมพร้อมกันในที่นี้ เพื่อฟังคำสั่งสอนอันประเสริฐของพระมุนีสัมมาสัมพุทธเจ้า ขอเชิญท่านทั้งหลายจงสดับฟังคำของข้าพเจ้า  ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาฟังธรรม  ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาฟังธรรม  ดูก่อนท่านผู้เจริญทั้งหลาย เวลานี้เป็นเวลาฟังธรรม

จาก หนังสือ บทสวดพลจักรรัตนสูตร เพื่อกำจัดภัยพิบัติดั่งสมัยพุทธกาล  วัดธรรมมมงคล หน้า ๓


 

 
buddhism030.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2511102

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์