นมการสิทธิคาถา
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร

นมการสิทธิคาถา

อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

IMG_7791

คลิ๊กที่เครื่องเล่นเพื่อฟัง

คลิ๊กที่ชื่อไฟล์เพื่อดาวน์โหลดค่ะ

นมการสิทธคาถา  เป็นคาถากล่าวนมัสการพระรัตนตรัย  ทรงรจนาโดย สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาวโรรส  เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชการลที่ ๖  ในพระราชพิธีฉัตรมงคล ปี พ.ศ. ๒๔๖๒ อันเป็นวาระที่ประเทสไทยได้ชัยชนะร่วมในมหาสงครามโลก

นมการสิทธิคาถา  กล่าวสรรเสริพระคุณพระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์  กล่าวนมัสการพระรัตนตรัย ขออานุภาพแห่งคุณพระรัตนตรัยอำนวยให้มีชัยชนะ ภยันตรายใดๆ ที่จะมีจงถึงความพินาศไป

จาก หนังสือสวดมนต์ วัดดอยธรรมเจดีย์ จ.สกลนคร หน้า ๒๒ 

 
buddhism043.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2399769

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์