× เรื่องเกี่ยวกับหลักธรรม คำสอนในทางพระพุทธศาสนา

(-/\-)ขอเชิญสาธุชนผู้สนใจในธรรม เข้าอบรม ?พระอภิธรรมเบื้องต้น? โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

18 Jul 2011 14:38 - 18 Jul 2011 14:41 #99 by Metta

Attachment not found

ต้องการเรียนรู้เรื่อง
*จิต-วิญญาณ ตายแล้วไปไหน? *นรก-สวรรค์มีจริงหรือไม่? *บุญ-บาปให้ผลเมื่อไรอย่างไร?
*กฏแห่งกรรมเป็นอย่างไร? *เมื่อมีความทุกข์ใจ จะแก้ได้อย่างไร?
*วิปัสสนาทำอย่างไร? *นิพพานคืออะไร อยู่ที่ไหน จะเข้าถึงได้อย่างไร?
ท่านจะรู้ได้เมื่อศึกษาพระอภิธรรม
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม เปิดรับสมัครสาธุชนทั่วไปเข้าศึกษา/อบรม..ฟรีในเรื่องดังกล่าว
ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ -๑๖.๐๐ น. (ห้องปรับอากาศ มีเจ้าภาพบริการอาหาร-เครื่องดื่ม)
วันธรรมดา ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ ? ๑๙.๐๐ น.
มีการฝึกการทำสมาธิ-การเจริญวิปัสสนา
จบแล้วมีวุฒิบัตร
เปิดรับสมัคร จัดการเรียนการสอน และฝึกสมาธิทุกวัน
สนใจสอบถามได้ที่
มูลนิธิพระอภิธรรมวัดศรีสุดาราม (ศาลาริมน้ำ) ถนนบางขุนนนท์ ซอย ๖ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ
โทร. ๐๒-๘๘๖-๐๐๘๗ และ ๐๘๑-๓๐๔-๑๖๘๒

Please Log in or Create an account to join the conversation.

24 Jul 2011 04:54 - 24 Jul 2011 04:59 #103 by ปิ่นฟ้า
สาธุ สาธุ ขออนุโมทนาในแลบุญแห่งความดีนี้ด้วยกับทุกๆท่านนะคะ ขอให้เจริญในธรรมยิ่งๆขึ้นไปค่ะ

Please Log in or Create an account to join the conversation.

Time to create page: 0.358 seconds
Users
2255
Articles
271
Articles View Hits
2939286