อนาลยาแนะนำเว๊ปไซต์ธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/84.html Sun, 12 Jul 2020 05:35:52 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th info@analaya.com (Anãlaya) สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/18.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/18.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 12:58:21 +0000 มูลนิธิศึกษาและเผยแผ่พะรพุทธศาสนา (ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์) https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/15.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/15.html Weblinks Wed, 11 Aug 2010 11:44:00 +0000 ชมรมกัลยาณธรรม https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/12.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/12.html Weblinks Wed, 11 Aug 2010 11:36:42 +0000 บ้านอารีย์ https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/14.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/14.html Weblinks Wed, 11 Aug 2010 11:42:05 +0000 ธรรมะไทย https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/16.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/16.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 12:40:43 +0000 พระไทยเน๊ต https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/19.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/19.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 12:59:50 +0000 โรงเรียนแห่งชีวิต [กรุงเทพฯ] https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/17.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/17.html Weblinks Thu, 12 Aug 2010 12:43:32 +0000 ลำปะทาว สายน้ำเพื่อชีวิต https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/25.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/25.html Weblinks Sun, 26 Sep 2010 22:24:43 +0000