อนาลยาแนะนำเว๊ปไซต์ธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/83.html Sat, 11 Jul 2020 02:41:30 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th info@analaya.com (Anãlaya) อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย วัดมหาธาตุฯ กรุงเทพฯ https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/11.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/11.html Weblinks Wed, 11 Aug 2010 11:34:13 +0000 มูลนิธิศึกษาและเผยแผ่พะรพุทธศาสนา (ท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์) https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/13.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/13.html Weblinks Wed, 11 Aug 2010 11:47:17 +0000