อนาลยาแนะนำเว๊ปไซต์ธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/81.html Sat, 11 Jul 2020 02:27:31 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th info@analaya.com (Anãlaya) วัดอมราวดี ประเทศอังกฤษ https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/6.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/6.html Weblinks Sun, 19 Sep 2010 11:42:01 +0000 วัดป่าอภัยคีรี สหรัฐอเมริกา https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/5.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/5.html Weblinks Wed, 11 Aug 2010 11:04:21 +0000