อนาลยาแนะนำเว๊ปไซต์ธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/80.html Sat, 11 Jul 2020 00:44:50 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th info@analaya.com (Anãlaya) วัดมเหยงคณ์ (๑) จ. พระนครศรีอยุธยา https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/2.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/2.html Weblinks Tue, 07 May 2013 03:50:28 +0000 วัดมเหยงคณ์ (๒) จ. พระนครศรีอยุธยา https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/1.html https://analaya.com/dhamma-websites-suggested-by-analaya/1.html Weblinks Tue, 07 May 2013 03:52:37 +0000