พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ วัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
 

กลุ่มเพื่อนอนาลยา

  • เพิ่มขนาดตัวอักษร
  • ขนาดตัวอักษรปกติ
  • สดขนาดตัวอักษร
บ้านอนาลยา วิดีโอ พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ วัดป่าอภัยคีรี แคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา
อีเมล พิมพ์ PDF
User Rating: / 9
แย่ดีที่สุด 

วิีดีโอนี้แสดงภาพวัดป่าอภัยคึีรี ตอนที่ ๑

วิดีโอนี้แสดงภาพวัดป่าอภัยคีรี ตอนที ๒

Dhamma Peeti Cave Part 1 

ที่พำนักสงฆ์ ถ้ำธมฺมปีติ เขาใหญ่ ตอนที่ ๒

วิดีโอนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการรวบรวมส่วนหนึ่งของภาพต่างๆระหว่างที่พระอาจารย์ปสันโน ภิกขุ ได้เดินทางกลับจากวัดอภัยคีรี อันเป็นวัดไทยสาขาของวัดหนองป่าพง ตั้งอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้มาพักนักเก็บตัวปฏิบัติธรรมอยู่ที่ถ้ำธมฺมปีติ เขาใหญ่่เป็นเวลา ๑ ปี เรื่องราวในวิดีโอ แสงดงดอกไม้สวยๆที่บริเวณถ้ำ การใส่บาตร พิธีมุทิตาพระอาจารย์ เพีื่อถวายกุฏิ

ตอนสุดท้ายมีรูป แสดงให้เห็นบริเวณภายในถ้ำที่พระอาจารย์ปฏิบัติธรรมในช่วงเวลาเช้าถึงเย็น ส่วนแคร่ไม้ไผ่มุงจากด้านหลังที่พระสงฆ์นั่งนั้นคือที่จำวัดในตอนกลางคืน เนื่องในตอนกลางคืน ภายในถ้ำอากาศชื้นมาก และไม่ถ่ายเท ท่านจึงต้องอาศัยจำวัดนอกถ้ำบนแคร่นั้น

Dhamma Peeti Cave Part 2

ที่พำนักสงฆ์ ถ้ำธมฺมปีติ เขาใหญ่ ตอนที่ ๒

เมื่อถึงฤดูฝน เหล่าศิษย์เห็นว่าสมควรจัดหาที่พักถวายมิให้ท่านเปียกฝนในตอนกลางคืน "พี่น้อง" ผู้เป็นเจ้าของที่นั้น จึงได้รวบรวมปัจจัยจากญาติโยมสร้างกุฏิเล็ๆ มี ๑ ห้องนอน อยู่บนภูเขา ใช้เวลาเดินขึ้นไปประมาณครึ่งชั่วโมง รูปกุฏิที่ท่านเห็นในวิดีโอ คือกุฏิทีท่านจำวัดในฤดูฝน

ระหว่างที่ท่านพำนักอยู่ที่นั้น ท่านได้เดินลงเขามาบิณฑบาตรทุกวัน ท่านทำความสะอาดถ้ำ กุฏิ และซักจีวรเอง ท่านเก็บตัวปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมโดยลำพังรูปเดียว บางโอกาส ท่านจะอนุญาตให้ญาติโยมและพระภิกษุสงฆ์เข้าพบ ลุกศิษย์ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์ที่อนุญาตให้ถ่ายรูป และได้ทำวิดีโอ นี้

วัดป่าอภัยคีรี  Fearless Mountain
วัดป่าอภัยคีรี  Fearless Mountain (2006) 


 
buddhism031.jpg

สถิติ

สมาชิก : 1201
Content : 279
เว็บลิงก์ : 22
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 2607116

แผนผังดาวน์โหลดเสียงธรรม


เนื้อหาที่เพิ่มเติมล่าสุด

เนื้อหาที่แก้ไขล่าสุด

วิปัสสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์

วิดีโอนี้แสดงลำดับการเข้าวิป้สสนากรรมฐาน ณ วัดมเหยงคณ์