ภาพธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-gallery/140.html Fri, 29 May 2020 02:42:58 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th รวมรูปภาพอสุภะ ๒ https://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/516-asupha-pictures-2.html https://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/516-asupha-pictures-2.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_12_dhamma_insights_asupa-2{/gallery}

 

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพสอนใจ Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพอสุภะ ๑ https://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/514-asupha-pictures-1.html https://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/514-asupha-pictures-1.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_12_dhamma_insights_asupa-1{/gallery}

 

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพสอนใจ Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000
รวมรูปภาพสอนใจ https://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/513-dhammainsight-pictures.html https://analaya.com/dhamma-gallery/140-dhammainsight-pictures/513-dhammainsight-pictures.html  

 

{gallery slider=boxplus.carousel}menu_pic_12_dhamma_insights_dis{/gallery}

 

 

 

 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมรูปภาพสอนใจ Sun, 26 May 2013 17:00:00 +0000