ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา และ อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส
Analaya
พิมพ์
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

questions-answers

ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา และ อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com