อ่านหนังสือธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-ebook/76.html Sat, 11 Jul 2020 01:54:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น https://analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/180-lp-man-pawana.html https://analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/180-lp-man-pawana.html เล่าโดย ท่านพระอาจารย์มหาบัว ญาณสัมปันโน ( พระธรรมวิสุทธิมงคล ) วัดป่าบ้านตาด อ. เมือง จ. อุดรธานี อธิบายวิธีเดินจงกรม ทิศทางและความสั้นยาวของทางสำหรับเดินจงกรม รวมทั้งการยืนกำหนดรับฟัง หรือพิจารณากรรม มีการอธิบายเวลานั่งสมาธิภาวนาคือการทำจิตให้รู้มีสติ คือความระลึกรู้อยู่กับใจ ข้อสังเกตและระวังในขณะภาวนา อย่าให้จิตภาวนาดูนรก สวรรค์ ดูเวรกรรมของตนหรือผู้อื่น และการออกจากสมาธิภาวนา ควรพึงออกด้วยความมีสติประคองใจ

lp-manpawana

วิธีการทำสมาธิแบบหลวงปู่มั่น

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์์มั่น ภูริทัตโต Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม https://analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/178-kan-ta-vimut.html https://analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/178-kan-ta-vimut.html kan-ta-vimut

ขันธะวิมุติสะมังคีธรรม

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์์มั่น ภูริทัตโต Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา และ อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส https://analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/177-questions-answers.html https://analaya.com/dhamma-ebook/76-lounpoo-man/177-questions-answers.html questions-answers

ปฏิปัตติปุจฉาวิสัชนา และ อุบายแห่งวิปัสสนาอันเป็นเครื่องถ่ายถอนกิเลส

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา พระอาจารย์์มั่น ภูริทัตโต Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000