ตัวอย่างใบฎีกากฐินหลวง ใบฎีกาที่ต้องตรงพระธรรมวินัย และที่ผิดพระธรรมวินัย
Analaya
พิมพ์
User Rating: / 3
แย่ดีที่สุด 

ตัวอย่างใบฎีกากฐินหลวง ใบฎีกาที่ต้องตรงพระธรรมวินัย และที่ผิดพระธรรมวินัย

 

 

ตัวอย่างใบฎีกากฐินหลวง ใบฎีกาที่ต้องตรงพระธรรมวินัย และที่ผิดพระธรรมวินัย

 

ตัวอย่างใบฎีกากฐินหลวง ใบฎีกาที่ต้องตรงพระธรรมวินัย และที่ผิดพระธรรมวินัย

 

ตัวอย่างใบฎีกากฐินหลวง ใบฎีกาที่ต้องตรงพระธรรมวินัย และที่ผิดพระธรรมวินัย

 

ตัวอย่างใบฎีกากฐินที่ผิดพระธรรมวินัยด้านล่างนี้

สีแดงคือสีที่ป้ายปิดไว้เองเนื่องจากไม่ต้องการให้แสดงแสดงชื่อวัด

เพราะต้องการใช้แสดงเป็นตัวอย่าง แต่ไม่ต้องการให้วัดเสียหาย

เนื่องจากเข้าใจว่าวัดไม่ได้มีเจตนาที่จะทำผิดพระธรรมวินัย

 

ตัวอย่างใบฎีกาที่ผิดพระธรรมวินัย