อ่านหนังสือธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-ebook/70.html Sat, 11 Jul 2020 02:37:58 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม https://analaya.com/dhamma-ebook/70-yod-kan-phra-tripitaka/154--yod-kan-phra-tripitaka.html https://analaya.com/dhamma-ebook/70-yod-kan-phra-tripitaka/154--yod-kan-phra-tripitaka.html yod-kan-phra-tripitaka

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม

เปิดกรุได้ที่เมืองสวรรคโล ก มีคำกล่าวนำในหนังสือว่า ผู้ใดมีไว้ประจำบ้านเรือน มีอานิสงส์ยิ่งกว่าได้สร้างพระเจดีย์ทองคำสูงเทียมเทวโลกและป้องกันภยันตรายต่าง ๆ ทำมาหากินเจริญฯ

เล่มที่นำมานี้ ท่านผู้หญิงมณีรัตน์ บุนนาค  เป็นผู้พิมพ์เป็นธรรมบรรณาการ  เมื่อ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๓๕

ยอดพระกัณฑ์ไตรปิฎก ต้นฉบับเดิม 

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.scribd.com/That's  true

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือสวดมนต์ Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000
วิธีการขออโหสิกรรม https://analaya.com/dhamma-ebook/70-yod-kan-phra-tripitaka/191-aho-si-kamma.html https://analaya.com/dhamma-ebook/70-yod-kan-phra-tripitaka/191-aho-si-kamma.html ahosikamma

วิธีการขออโหสิกรรม

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) หนังสือสวดมนต์ Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000