อ่านหนังสือธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-ebook/68.html Sat, 11 Jul 2020 00:20:58 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา https://analaya.com/dhamma-ebook/68-payutto/139-buddhism-characteristic.html https://analaya.com/dhamma-ebook/68-payutto/139-buddhism-characteristic.html ลักษณะแห่งพระพุทธศาสนา

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: http://www.scribd.com/watnaiorg

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) พระธรรมเทศนา พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตโต) Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000