อ่านหนังสือธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-ebook/62.html Sat, 11 Jul 2020 00:26:15 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th พุทธอุทาน https://analaya.com/dhamma-ebook/62-phra-sutta/390-put-ta-u-tan.html https://analaya.com/dhamma-ebook/62-phra-sutta/390-put-ta-u-tan.html put-ta-u-tan_

พุทธอุทาน

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคูณไฟล์ต้นฉบับจาก : ชมรมกัลยาณธรรม

www.kanlayanatam.com

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมหนังสือเกี่ยวกับพระสูตร Wed, 13 Apr 2011 17:00:00 +0000
มิลินธปัญหา-ใหม่ https://analaya.com/dhamma-ebook/62-phra-sutta/152-milin-ta-panha.html https://analaya.com/dhamma-ebook/62-phra-sutta/152-milin-ta-panha.html มิลินธปัญหา-ใหม่

คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.scribd.com/That's  true

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) รวมหนังสือเกี่ยวกับพระสูตร Wed, 14 Oct 2009 19:21:45 +0000