อ่านหนังสือธรรมะ เว๊ปไซต์นี้รวบรวมคำสอนในทางพระพุทธศาสนาทั้ง MP3, อีบุ๊ค,วิดีโอ,บทความ,ภาพ และเผยแผ่การศึกษาพระปริยัติธรรม และการปฏิบัติธรรมตามคำสอนขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้า This site gathers Dhamma videos, MP3 titles, E-books, photo images, and presents the meditation practice according to the teachings of Buddha. https://analaya.com/dhamma-ebook/117.html Sat, 11 Jul 2020 00:52:37 +0000 Joomla! 1.5 - Open Source Content Management th-th ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างสมถกรรมฐาน และวิปัสสนากรรมฐาน https://analaya.com/dhamma-ebook/117-samata-vipassana-kammatan/346-samath-vipassana-comparative-table.html https://analaya.com/dhamma-ebook/117-samata-vipassana-kammatan/346-samath-vipassana-comparative-table.html ตารางเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่าง  สมถกรรมฐาน  และ  วิปัสสนากรรมฐาน

 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ท่านวธัญญู วรยาโณ 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เกี่ยวกับการเจริญสมถะ วิปัสสนากรรมฐาน Tue, 11 Jan 2011 17:00:00 +0000
จริต 6 อย่าง https://analaya.com/dhamma-ebook/117-samata-vipassana-kammatan/344-sense-6.html https://analaya.com/dhamma-ebook/117-samata-vipassana-kammatan/344-sense-6.html จริต 6 อย่าง

 คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านข้อแนะนำวิธีการอ่านหนังสือ online ค่ะ

คลิ๊กที่ Fullscreen สีฟ้าด้านซ้ายบนกรอบหนังสือ เพื่ออ่านแบบเต็มหน้าจอคอมฯ จะทำให้อักษรใหญ่ขึ้น

DOWNLOAD คลิ๊กที่นี่ เพืี่อบันทึกไฟล์ PDF ไว้ในเครื่องของท่านค่ะ

ขอบคุณข้อมูลจาก: ท่านวธัญญู วรยาโณ 

]]>
454d297cd355b013a9250d8b6052cfef (Analaya) เกี่ยวกับการเจริญสมถะ วิปัสสนากรรมฐาน Tue, 11 Jan 2011 17:00:00 +0000