วิธีสร้างบุญบารมี พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙ ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ
Analaya
พิมพ์
User Rating: / 2
แย่ดีที่สุด 

 

vitee-sang-boon-baramee

 

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้แจกหมดแล้วค่ะ

    หนังสือนี้มีสำหรับแจก  ๑๔ เล่มค่ะ
ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีหนังสือเหลืแจกอีก ๙ เล่มค่ะ
 

หนังสือ วิธีสร้างบุญบารมี 

พระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก องค์ที่ ๑๙

 

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

 

  • ลงทะเบียนรับหนังสือโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ

  •  กรุณา ระบุชื่อ นามสกุล  หนึ่งบันทัด   ใส่คำว่า"คุณ"ด้วยค่ะ 

  • ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณีย์ กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย   

  •   กรุณาอย่าพิมพ์แต่ละบันทัดให้ยาวเกินไป  

ตัวอย่างพิพม์ที่อยู่ดังนี้ค่ะ

คุณ จิตตรา รักธรรม
๒๒๑/๒ ซอยแสงจันทร์
ต. บางจาก อ. พระโขนง
กรุงเทพฯ ๑๐๒๖๐

เพื่อความสะดวก สวยงาม และความถูกต้องในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่านบนหน้าซองจดหมาย ขอบคุณค่ะ

 

หมายเหตุ

สำหรับสมาชิกที่เคยลงทะเบียนขอสื่อธรรมะ

และที่อยู่ถูกต้องคือ เคยได้รับสื่อธรรมะที่ส่งไปให้ทางไปรษณีย์มาก่อนหน้านี้

ท่านไม่ต้องใส่ที่อยู่ค่ะ แต่กรุณาใส่ชื่อ-นามสุุลให้ชัดเจน และมีคำว่า  "คุณ" ด้วยค่ะ

 

 

เนื่องจากสื่อที่แจกมีจำนวนจำกัด จึงขอเรียนให้่ท่านสมาชิกทราบว่า

ท่านสมาชิกสามารถเลือกขอสีิื่อธรรมะได้ท่านละ ๒ ชิ้นต่อเดือนค่ะ  

แต่ท่านสามารถขอรับสื่ออื่นๆ ได้ในเดือนถัดไปหากยังแจกไม่หมดค่ะ

ทั้งนี้เพื่อให้เพื่อนสมาชิกได้รับสื่อที่แจกโดยทั่วถึงกัน

หากท่านลงทะเบียนขอมามากกว่า ๒ สื่อต่อเดือน

เราจะเลือกเพียง ๒ ชิ้นเพื่อส่งให้ท่านค่ะ

 
 หนังสือนี้มีแจก ๑๔ เล่มค่ะ 
ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ มีหนังสือเหลืแจกอีก ๙ เล่มค่ะ
 
 แจกเป็นธรรมทานสำหรับสมาชิกท่านละ ๑ เล่มค่ะ 
 
กรุณาอย่าลงทะเบียนขอเกินจำนวนที่แจกนะคะ
 
 
เครดิต: ขอขอบคุณ คุณขวัญใจ อรุณวิง สมาชิกกลุ่มเพื่อนอนาลยาผู้ได้มอบหนังสือนี้ให้แจกเป็นธรรมทานค่ะ อนุโมทนาค่ะ