ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง ขออภัยค่ะ หนังสือนี้ได้แจกหมดแล้วค่ะ ขอเชิญท่านเลือกเล่มอื่นค่ะ

ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง ขออภัยค่ะ หนังสือนี้ได้แจกหมดแล้วค่ะ ขอเชิญท่านเลือกเล่มอื่นค่ะ

Analaya
พิมพ์
User Rating: / 0
แย่ดีที่สุด 
tammada-wasin

หนังสื่อเรื่อง ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง โดยอาจารย์วศิน อินทสระ

บทคัดย่อคำนำ

"หนังสือเรื่อง "ธรรมดาของชีวิตเป็นเช่นนั้นเอง" นี้ถอดจากคำบรรยายทางสถานีวิทยุ พล. ๑ เอ เอ็ม คลื่น ๑๔๒๒  ซึ่งได้บรรยายไว้ตั้งแต่วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๔๓ - ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๓

เนื้อธรรมของหนังสือเล่มนี้ คือ อภิณหปัจจเวกขณํ (สิ่งที่ควรพิจารณาเนืองๆ) ๕ ประการ คือ แก่ เจ็บ ตาย ความพรัดพราก และกรรม  ซึ่งได้บรรยายไว้ละเอียดพอสมควรแล้วในหนังสือเล่มนี้........"

สารบัญ

๑.  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดา

๒.  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา

๓.  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตายเป็นธรรมดา

๔.  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เราต้องพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจทั้งหลายทั้งปวง

๕.  ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีกรรมเป็นของของตน

หนังสือนี้มีจำนวน ๙ เล่มค่ะ แจกเป็นธรรมทานท่านละหนึ่งเล่มจนกว่าหนังสือจะหมดค่ะ

เครดิต: ขอบคุณ คุณพรทิพย์ จงเร่งเพียร ที่ได้มอบหนังสือนี้มา เพื่อให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน อนุโมทนาค่ะ

ขั้นตอนการลงทะเบียนรับสื่อธรรมะ

ลงทะเบียนรับซีดีโดยคลิ๊กที่คำว่า "เพิ่มคอมเมนต์ใหม่" ด้านล่างค่ะ

ในช่องสำหรับคอมเมนท์

กรุณา ระบุชื่ีอ นามสกุล  หนึ่งบันทัด

ส่วนที่อยู่สำหรับส่งไปรษณ๊ย์  กรุณาใส่เรียงบันทัดลงมาเหมือนการจ่าหน้าซองจดหมาย เพื่อความสะดวกในการพริ้นท์ที่อยู่ของท่าน แล้วปะบนหน้าซองจดหมายค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ขออภัยค่ะ หนังสือนี้ได้แจกหมดแล้วค่ะ ขอเชิญท่านเลือกเล่มอื่นค่ะ