MP3 เสียงหนังสือ มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดยพระอาจารย์กฤช นิมฺมโล ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ
Analaya
พิมพ์
User Rating: / 4
แย่ดีที่สุด 

MP3 เสียงหนังสือ มหาปรินิพพานสูตร ให้เสียงโดย พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล

 ขออภัยค่ะ ซีดีชุดนี้แจกหมดแล้วค่ะ

 

เครดิต: ขอบกราบขอบพระคุณ  พระอาจารย์กฤช นิมฺมโล  ที่เมตตา  มอบให้กลุ่มเพื่อนอนาลยาแจกเป็นธรรมทาน กราบอนุโมทนาค่ะ