ปัจฉิมพุทโอวาทปาฐะ-โอวาทก่อนปรินิพพาน โดยคณะสงฆ์ วัดสังฆทาน สนทนา ปัจฉิมพุทโอวาทปาฐะ-โอวาทก่อนปรินิพพาน โดยคณะสงฆ์ วัดสังฆทาน https://analaya.com/download/file/270-pajchim-buddha-o-wattapata.html Mon, 21 Sep 2020 15:46:53 +0700 JComments