ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก (ธรรมเทศนาในปัจฉิมสมัยของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระซึ่ง พระภิกษุทองคำ ญาโณภาโส และ พระภิกษุวัน อุตตโม จดบันทึกไว้) สนทนา ผู้ได้ศึกษาเล่าเรียนคัมภีร์วินัยมาก (ธรรมเทศนาในปัจฉิมสมัยของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตตเถระซึ่ง พระภิกษุทองคำ ญาโณภาโส และ พระภิกษุวัน อุตตโม จดบันทึกไว้) https://analaya.com/dhamma-variety/115-lpman/79-lpman.html Sun, 12 Jul 2020 13:25:02 +0700 JComments