ปฏิรูปให้คนเข้าถึงศาสนา VS ปฏิรูปประเทศไทย สนทนา ปฏิรูปให้คนเข้าถึงศาสนา VS ปฏิรูปประเทศไทย https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/541-buddhismapolitics.html Mon, 21 Sep 2020 15:22:46 +0700 JComments ถ้าคนปฏิบัติตามศาสนา บ้านเมืองก็ไม่มีปัญหาเช่นนี้ https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/541-buddhismapolitics.html#comment-1221 น้าหนอม Thu, 27 Mar 2014 04:46:08 +0700 https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/541-buddhismapolitics.html#comment-1221