ปิดทองหลังพระ ทำดีไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ หมายความว่าอย่างไร สนทนา ปิดทองหลังพระ ทำดีไม่ได้ดี เพราะดีนั้น มีโทษ หมายความว่าอย่างไร https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/535-lp-jansee.html Sun, 27 Sep 2020 09:48:47 +0700 JComments