มานะ สนทนา มานะ https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/530-mana.html Sun, 27 Sep 2020 11:59:21 +0700 JComments