ว่าด้วยเรื่อง... ขันธ์ ๕ และอุปาทาน สนทนา ว่าด้วยเรื่อง... ขันธ์ ๕ และอุปาทาน https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/529-khan-5.html Sun, 27 Sep 2020 09:51:27 +0700 JComments