อุเบกขาเวทนา สนทนา อุเบกขาเวทนา https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/526-ubakha.html Sun, 27 Sep 2020 09:40:04 +0700 JComments