เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นกุศลธรรมที่ควรกำหนดรู้ สนทนา เมตตา กรุณา มุทิตา เป็นกุศลธรรมที่ควรกำหนดรู้ https://analaya.com/dhamma-variety/52-analaya/525-metta.html Sun, 27 Sep 2020 12:07:28 +0700 JComments